Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEBIONKA
JAWORZNO
żona Wacława z d. Malczyk