Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1203050-004
18
18
Mogiła założona jest na planie podłużnego prostokąta, ujęta w obramowanie, częściowo przykryta kamiennymi płytami oraz belkami, częściowo obsadzona zielenią. Główny element mogiły stanowi pomnik w formie krzyża z blachy nierdzewnej, flankowanego przez kamienne płyty. Na pomniku znajdują się prostokątne tablice z ciemnego kamienia z napisami:
– „PAMIĘCI POLEGŁYCH/ PODCZAS NALOTU NA RAFINERIĘ NAFTY/ W TRZEBINI 7 SIERPNIA 1944”,
– „WEBER HUGON LAT 47/ NOWAK LUDWIKA LAT 65/ NOWAK TEOFIL LAT 56/ KAMIENIARZ JÓZEF LAT 26/ FRUŻYŃSKI MARIAN LAT 15/ ŚLUSARCZYK MARIA LAT 48/ KWAŚNICA SALOMEA LAT 61/ RODAŃSKA FELICJA LAT 29/ KUNERT ANNA LAT 14/ ZIELIŃSKA OLGA LAT 14/ SPYT ANTONI LAT 42/ POWOJEWSKI STANISŁAW LAT 31/ SOPEL SZYMON LAT 45/ KULCZYCKA HELENA LAT 20/ KULCZYCKA IRENA LAT 18/ MENDELA STANISŁAWA LAT 37/ ZALEWSKA WIKTORIA LAT 55/ WNUK HELENA LAT 31/ FUNDATOR – RAFINERIA TRZEBINIA”.

Pochowano tu ofiary bombardowania przez samoloty alianckie rafinerii w Trzebini w dniu 7 sierpnia 1944 r.
  • A. Kostka, J. Piskorz, Trzebińskie historie, Trzebinia 2008, s. 110-111, 131, 142, 151, 158, 168, 178-179, 210, 221, 226, 242, 256, 277, 288.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945., red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 302.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacyjne, Odpis pisma Parafii Trzebinia do Pełnomocnika powiatowego PCK w Chrzanowie z 3 kwietnia 1947 r.