Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEBIONKA
TRZEBINIA
córka Wojciecha i Anny