Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 02 1945
Armia Czerwona