Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 02 1945
Armia Czerwona