Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1203030-002
1340
205
Mogiła ziemna na planie prostokąta, obsadzona murawą.

Przy mogile znajduje się granitowy pomnik w formie postumentu zwieńczonego ściętym obeliskiem, Na postumencie umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem:

TU SPOCZYWA 1340 ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALKACH Z NIEMCAMI/ W CHRZANOWIE I JEGO OKOLICACH W STYCZNIU 1945 R./ KTÓRYCH SZCZĄTKI PRZENIESIONO W LUTYM 2018 R./ Z CMENTARZ WOJENNEGO W PARKU "KOŚCIELEC"

Na flankujących postument ścianach umieszczone są tablice z ciemnego kamienia z nazwiskami pochowanych.

W 1945 r. w Parku w Kościelcu grzebano żołnierzy poległych lub zmarłych żołnierzy Armii Czerwonej. W 1948 r. po przeprowadzeniu akcji ekshumacyjnej na terenie powiatu chrzanowskiego założono cmentarz wojenny, który obejmował 10 mogił obramowanych mogił i pomnik z kamiennych bloków z tablicą z nazwiskami pochowanych. W późniejszych latach ekshumowano tu szczątki z mogiły w Parku Miejskim w Chrzanowie oraz w pobliżu szkoły. Obecne urządzenie w formie tarasu i pomnika zostało wykonane w 1978 r.

W 2018 r. szczątki żołnierzy pochowanych w Parku w Chrzanowie-Kościelcu ekshumowano i przeniesiono na cmentarz komunalny w Chrzanowie.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1026.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 84, il. 35.
  • W. Hadyś, Miejsca pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Chrzanów, Chrzanów 1982, s. 7-11.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 81-83.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939 - 1945., red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
AGATIJ WASILIJ ONUFRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
AGIEJEW SIEMIEN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ALEKSIEJEW PIETR WIENIEDIKTOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ARSENIUK DMITRIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
AFANASJEW INNOKIENTIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
AHRAMOW K.C. SZEREGOWY Armia Czerwona
BACHTIN JEGOR FIEDOROWICZ KAPITAN Armia Czerwona
BASZARIN DMITRIJ PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
BIEŁOUSOW WASILIJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
BIEŁOSZAPKO IWAN FIEDOROWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
BIERKIETA IWAN ANTONOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BOGANOW IBRAHIM ISMAIŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
B?GACZ JEMIELJAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BADANIN NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BOKARIEW PIETR STIEPANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BOROWI? ANDRIEJ MITROFANOWICZ MAJOR Armia Czerwona
BUJAR STIEPAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WARIWODA WASILIJ BORISOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
WASIELAK DMITRIJ LEONTJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WASILEWSKIJ WŁADIMIR IOSIFOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
WASILJEW SIERGIEJ JEGOROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WOZNIUK JEFIM MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WOJCIECHOWSKIJ FELIKS IOSIFOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WOŁODIN WŁADIMIR PROCHOROWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
WORONKOWSKIJ WŁADIMIR NIKITOWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
WSZEWKOW IWAN ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WYSZATICKIJ FRANK WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GAWRILININ JURIJ DMITRIJEWICZ Armia Czerwona
GAŁUŃKO IGNAT DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GASZINSKIJ MICHAIŁ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GIEDZ LEON LEONTJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GOŁKA IOSIF PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
GONTA MAKARIJ IWANOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
GORBUNOW PAWIEŁ BORISOWICZ ST. LEJTNANT Armia Czerwona
GORODECKIJ IWAN WIKIENTJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GRIL JAKOW MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GRYGAL STIEPAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GUTOROW JURIJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
DANILIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
DEMISZIN WASILIJ ANTONOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
DIEMCZENKO PAWEŁ MOISIEJEWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
DIENISIEWICZ SAWWA NIKITOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
DIERKACZEW ANDRIEJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
DOWLETOW RUZMAJ CHADŻIJEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
DUDNIKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
JEWSTRATIENKO FIEDOR ANTONOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
JEREMIN IWAN SIERGIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
JESIN IWAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ŻEŁTUCHIN GIERGIJ JEMIELJANOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
ŻIGUNOW HASANBI LEONOWICZ STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
ZACIERKOWNYJ PIETR JAKOWLEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
ZAJANCZUKOWSKIJ GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ZIMIROW N.F. Armia Czerwona
ZININ WASILIJ MICHAJŁOWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
ZŁOBIN ALEKSANDR MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
IWANOW SAWA KARPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
IWANIUŻENKO STIEPAN KONSTANTINOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
ILIN WASILIJ WASILJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
KABRIN ANTON IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KAZAKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ KAPITAN Armia Czerwona
KAPUSTIN GIEORGIJ IWANOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
KARAJCZEW ALEKSANDR GRIGORJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
KASZEL GRIGORIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KISIELEW FIEDOR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KICHTIAK GRIGORIJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KLIMCZUK ZIŃKO DAWYDOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
KLIUJEW WASILIJ JEFRIMOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
KOZYRIEW IWAN BORISOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOLESNIKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOŁOMOJEC AFANASIJ KUŹMICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOLADIENKO MAKSIM ŁUKASZEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOPYŁOW ALEKSIEJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOROTIEJEW NIKOŁAJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT GWARDII Armia Czerwona
KOSTIUK K.G. SZEREGOWY Armia Czerwona
KOTYK IWAN STIEPANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOSZELEW SIEMIEN WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KRAWCZUK JEMIELJAN FILIPPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KRAWCZUK JAKOW SAFRONOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KRAWCZUK IWAN JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KRASNOPIEROW PIETR RODIONOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KRIWICKIJ SIERGIEJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
KRIWONOSIUK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KROCZAK ILJA ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KUZNIECOW WASILIJ ALEKSANDROWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
KUZNIECOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KURBATOW IWAN SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KURGANSKIJ ALEKSANDR JEFIMOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KUROWIEC WASILIJ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KUSZNIR SIERGIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ŁAGODA PROCHOR JOSYPOWYCZ [IOSIFOWICZ] SZEREGOWY Armia Czerwona
LESZCZENKO DMITRIJ JAKOWLEWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
LISKO R.S. SZEREGOWY Armia Czerwona
MAJOR GRIGORIJ PIETROWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
MAŃKOW G.P. SZEREGOWY Armia Czerwona
MASIUK PIETR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MATWIJENKO ANDRIEJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MAHMUDOW ALISMAN SIERŻANT Armia Czerwona
MIELNIK PIOTR PAWŁOWICZ Armia Czerwona
MIERKUŁOW WASILIJ WASILJEWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
MIESZINSKIJ STANISŁAW IWANOWICZ STARSZINA Armia Czerwona
MISANOW KARP IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MITIANIN WASILIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
MICHALENKO IWAN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MOZOLUK MICHAIŁ PIETROWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
MONASTYRSKIJ WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MUZIJ N.S. SZEREGOWY Armia Czerwona
MURYSOW PIETR IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
MUCHA DMITRIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
NAJMIETOW N. SZEREGOWY Armia Czerwona
NIZIN NIKOŁAJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
NIKITIN MICHAIŁ GIEORGIJEWICZ STARSZINA Armia Czerwona
NIKITJUK NIKOŁAJ PŁATONOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
NOWOSAD TROFIM JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
OWCZINNIKOW ALEKSANDR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
OGORODNIK ROMAN PIETROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ODINAJEW TURSUN SIERŻANT Armia Czerwona
ORIEW A.G. Armia Czerwona
OSNABCZUK MICHAIŁ KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PADATRIGORA T.S. SZEREGOWY Armia Czerwona
PANCZISZIN GRIGORIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PANYCZ WŁADIMIR DANIŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PAŃKOW GRIGORIJ MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PARCHOMOW KUŻMA DANIŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PASTUCH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PIERIEPIAT'KO FIEDOR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PIETRIWSKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PIETRIK PAWIEŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PIETRICZUK STIEPAN CHARITONOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
PIESZECHONOW WASILIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
POWONSKIJ FRANC DANIŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
POGORIEŁOW GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PODGALZIEN MARTYN DANIŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
POLEWIK LEONTIJ AFANASJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
POLENNYJ PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PROROCZENKO WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
RABOTIAGA FIEDOR IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
RAZUMOW ORUN SZEREGOWY Armia Czerwona
RACHMANOW CHAMRAT SZEREGOWY Armia Czerwona
RASZKIEWICZ IWAN IOSIFOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
RODIN PIETR KUŹMICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
RIAZANOW PIETR IWANOWICZ KAPITAN Armia Czerwona
SABAT WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SAWCZUK GRIGORIJ JAKOWLEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
SALKO PIETR IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SAFIAROW ISRAFIŁ SZARIFOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SIEMIENOW DMITRIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SIEMIENIUK PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SIEMYKIN IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
SIWIERSKIJ KONDRAT DANIŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SKRINNIK NIKOŁAJ MITROFANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
SOBKO DMITRIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SOŁOWJEW ALEKSANDR PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
SOCHOTIUK PIETR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
STAROŻITNIUK DMITRIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
STAROSIELSKIJ JAKOW BORISOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
STIEPANIENKO NIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
STRIEKOW WŁADIMIR FIEDOTOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
SUCHARIEW WASILIJ NIKOŁAJEWICZ STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
TIERTYROW ALEKSANDR ZACHAROWICZ KAPITAN Armia Czerwona
TIMOSZENKO FILIPP DAWYDOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
TITOW A.J. Armia Czerwona
TITOW ALEKSANDR KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
TICHOMIROW MICHAIŁ FIEDOROWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
TKACZUK IWAN KARPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
TOKARSKIJ ŁUKJAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
TRIETIAK ALEKSANDR ARSIENTJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
TRYKOW W.S. SIERŻANT Armia Czerwona
UDOWIN KONSTANTIN JEFIMOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
UPATOW KONSTANTIN ALEKSIEJEWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
URYWKO WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
FARFUTDINOW GALIMIAN SIERŻANT Armia Czerwona
FIEDIN ALEKSANDR ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
FIEDORIAK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
FIEDRIGANS WŁADIMIR IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
FIEDYSZIN FIEDOR STIEFANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
FIGOL WASILIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
HAWIN IWAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
CHEIMOTOW NOWRUS SZEREGOWY Armia Czerwona
CHRUSKIN GRIGORIJ IOSIFOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
HURSATJEW ARKADIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
CICIURA ROMAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
CZERWINSKIJ WASILIJ WASILJEWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
CZERNIEDSKICH ANATOLIJ IWANOWICZ MAJOR Armia Czerwona
CZERNIKOW IWAN MITROFANOWICZ STARSZYNA Armia Czerwona
CZERNYJ LEONTIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
CZERNYJ GRIGORIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
CZICZERIN ARKADIJ NIKOŁAJEWICZ PODPUŁKOWNIK Armia Czerwona
SZABANOWSKIJ MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZABARIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZOCH ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZEWCZUK IWAN NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZINKARIUK JAKOW JEMIELJANOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
SZIROKIJ LEON MOISIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZICHOWCEW JAKOW JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZICZENKOW ALEKSIEJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZKURIAK MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZUCHROW STIEPAN LEONTJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
JAKOWIENKO DMITRIJ KARPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
JAKOWLEW DMITRIJ PROFJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
JANZIN ALEKSIEJ IWANOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
JANCZENKO GAWRIŁ ZACHAROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
JACKOWSKIJ MARTIN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BATKOŁDIN ACHMAR Armia Czerwona
WOLIKOW ALEKSANDR NIESTEROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KUZIK JÓZEF Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
7
Armia Czerwona 1128