Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 02 1945
Armia Czerwona