Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 02 1945
Armia Czerwona