Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 02 1945
Armia Czerwona