Groby Wojenne
Na terenie małopolski
20 01 1945
Armia Czerwona