Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 02 1945
Armia Czerwona