Groby Wojenne
Na terenie małopolski
25 06 1945
Armia Czerwona