Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 07 1945
Armia Czerwona