Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 12 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 4