Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219020-004
2
0
Obiekt położony jest w północnej części cmentarza parafialnego w Gdowie. Kwatera ma wymiary 10 m x 6 m.  Znajduje się tam jeden grób zbiorowy i dziewięć mogił pojedynczych, zaznaczonych betonowymi murkami i krzyżami nagrobnymi z żeliwa. Kwatera jest ogrodzona. W ogrodzenie wbudowany jest pomnik, którego zwieńczenie stanowi kamienny krzyż równoramienny wykonany z piaskowca.
Dane na temat pochowanych są sprzeczne. Jerzy Drogomir podaje liczbę 13 osób (12 znanych Austriaków oraz 1 nieznanego Rosjanina). W pracy na temat miejsc pamięci narodowej w Gdowie wymienia się liczbę 69 osób (z armii rosyjskiej i austro - węgierskiej). Według materiałów zgromadzonych w archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, spoczywa tam 1 żołnierz rosyjski oraz 33 żołnierzy austriackich, w tym 22 ekshumowanych z grobów w Łysej Górze.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 320.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 1
Armia austro-węgierska 1