Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 08 1917
Armia austro-węgierska
grób nr 12