Groby Wojenne
Na terenie małopolski
26 02 1846
Powstańcy krakowscy
JANKÓWKA
lat 19