Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219020-003
154
14
Mogiła ma kształt kopca o wysokości 3,7 m. Na szczycie kopca znajduje się pomnik, który otaczają kamienne słupy, połączone łańcuchami. Na trzech ścianach postumentu pomnika umieszczone są granitowe tablice z napisami memoratywnymi. Pomnik przedstawia kobietę stojącą pod krzyżem. Kobieta jest alegorią cierpiącej Polski. U jej stóp znajduje się rzeźba orła, wzbijającego się do lotu.

W mogile pochowani są powstańcy z oddziału płk. Suchorzewskiego, który 26 lutego 1846 roku stoczył bitwę pod Gdowem z oddziałem armii austriackiej płk Benedeka. 154 powstańców, poległych w czasie bitwy, pochowano na terenie pastwiska obok cmentarza. W 1906 roku na mogiłach powstańców usypano kopiec i włączono go w obręb cmentarza.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • J. Wawel-Louis, Kronika Rewolucyi Krakowskiej, Kraków 1898, s. 147-148.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ROTTEMUND MICHAŁ Powstańcy krakowscy
SIEDLECKI JÓZEF Powstańcy krakowscy
LOCHER - RITTER FRYDERYK Powstańcy krakowscy
STEFANIDES ALOJZY Powstańcy krakowscy
CZEWSKI MICHAŁ Powstańcy krakowscy
NAJDER ANTONI Powstańcy krakowscy
DROZDOWSKI EDWARD Powstańcy krakowscy
PILCHOWSKI WOJCIECH Powstańcy krakowscy
STRUNA WALENTY Powstańcy krakowscy
MAŁEK WOJCIECH Powstańcy krakowscy
JANISZEWSKI Powstańcy krakowscy
CAMON FRANCISZEK Powstańcy krakowscy
SKAWIŃSKI Powstańcy krakowscy
BOROWIEC ANTONI Powstańcy krakowscy
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Powstańcy krakowscy 140