Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 02 1915
Armia austro-węgierska