Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208010-004
10
7
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu, u wezgłowia szeroka stela, o ścietych górnych narożach z napisem wykonanym złoconymi literami „NIEZNANI/ ŻOŁNIERZE”.
 
Na cmentarzu parafialnym w Chodowie pochowano w okresie I wojny światowej 8 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 2 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn 17474, 15187.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 103.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 257-258, 278, 340, 352.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KAKOT JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRUBA IGNAC? KUTSCHER Armia austro-węgierska
LOČESKA M. Armia austro-węgierska
LOPCZAK ANDRAS Armia austro-węgierska
RICHTER EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHOLZ FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TAUBER FRANZ PIONIER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 1
Armia rosyjska 2