Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-003
42
35
Cmentarz znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego. W czasie walk o Biecz oddziały rosyjskie założyły prowizoryczny cmentarz, znajdujący się przy szpitalu polowym, zlokalizowanym w klasztorze, który później przejęły austriackie władze wojskowe, zajmujące się grobownictwem wojennym. Obiekt zbudowany jest na planie wydłużonego, niesymetrycznego wieloboku i otoczony sztachetowym płotem z żelaznych prętów, połączonych betonowymi słupami. Wejście do cmentarza znajduje się od strony południowej. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż lotaryński.  Mogiły ułożone są rzędami i otoczone krawężnikiem. U ich wezgłowi znajdują się żelazne krzyże lotaryńskie osadzone na betonowych postumentach. Na podłużnej kwaterze przy wschodnim ogrodzeniu znajduje się żeliwny krzyż łaciński z betonową tarczą na skrzyżowaniu ramion.
 
Pochowano tu 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 42 z armii rosyjskiej. Jedynie 11 osób nie zostało zidentyfikowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 516-518.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 176-177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 102-103.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ZAMAJLOW BORIS LEUTNANT Русская армия
KOTKO ALEXEJ Русская армия
MININ PETER INFANTERIST Русская армия
MLISYK PETER INFANTERIST Русская армия
POMIN FIODOR INFANTERIST Русская армия
FOMIR FIODOR INFANTERIST Русская армия
SUBOSKIN PANKRAZ INFANTERIST Русская армия
PROKOWLEW STEFAN INFANTERIST Русская армия
HRYKO TIMOFIEJ INFANTERIST Русская армия
JACHRONOW NIKITA INFANTERIST Русская армия
MISZIN NIKOLAUS Русская армия
KOROLEJ JEWSEJ GEFREITER Русская армия
KORDON ALEX Русская армия
DEWATOW NIKOLAUS INFANTERIST Русская армия
ZACHRONOW NIKITA INFANTERIST Русская армия
PROKOJUCZEW STEFAN Русская армия
KRYTKOW JEGOR INFANTERIST Русская армия
ANANKIN ILIA INFANTERIST Русская армия
PAWAKIEWICZ FIODOR INFANTERIST Русская армия
FIODOROW WASYLI INFANTERIST Русская армия
TEODOROWICZ ORBASTWI (?) INFANTERIST Русская армия
KORCZAK MICHAEL INFANTERIST Русская армия
SECZKAR WASILI INFANTERIST Русская армия
GRECZKOW WASILI INFANTERIST Русская армия
PASZUTA JEGOR INFANTERIST Русская армия
SENCZUSZKIN IWAN KOSAK Русская армия
TELERANOK FIODOR INFANTERIST Русская армия
IWANOWICZ TEODOR INFANTERIST Русская армия
CZERECZENKO MATWIEJ INFANTERIST Русская армия
TEODOROWICZ ORTABSKI (WORTABSKI) Русская армия
KONOW PAUL INFANTERIST Русская армия
TERESZENKO Русская армия
ARFUPOWICZ PAUL INFANTERIST Русская армия
WAWRO MARYAN KADETT-ASPIRANT Австро-венгерская армия
PYZNAR ANDREAS
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 7