Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-008
174
138
Cmentarz znajduje się na Przełęczy Małastowskiej, w pobliżu drogi Gorlice-Konieczna. Zbudowany został na planie dwunastoboku, w miejscu stanowisk bojowych z maja 1915. Otoczony jest ogrodzeniem z nakrytych gontowym daszkiem drewnianych bali ułożonych podstawie z kamiennych bloków. Znajdujące się od strony zachodniej i nakryte dwuspadowym dachem wejście, pierwotnie zamknięte było dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Przy wejściu ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki oraz tablica „Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej".

Główny element cmentarza stanowi, usytuowana przy wschodnim ogrodzeniu, wysoka na 9,5 m, zbudowana na planie prostokąta kaplica. Jej ściany pokryte są gontem. Górną część budowli stanowi zakończona dwuspadowa kratownica w niszą w kształcie trapezu, w której umieszczony jest obraz przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, namalowany przez Adolfa Kašpara. Niżej znajduje się tablica z napisem:

„BLEIB EINGEDENK IN EURES GLÜCKES TAGEN, / DAß DIESER GRUND VON HEIßEM KAMPF GEGLÜHT, / DAß TODESWUNDEN TAUSENDE GETRAGEN, / DAMIT DER SONNE SEGEN EUCH EMBLÜHT“

Groby są rozmieszczone w rzędach, symetrycznie względem głównej alei. Mają betonowe lub kamienne obramowania. Nagrobki mają formę:

– małych betonowych steli z prostokątnymi emaliowanymi tablicami,
– drewnianych krzyży łacińskich (w tym dwóch dużych) z dwuspadowym daszkiem i emaliowanymi tabliczkami w kształcie trapezu
– drewnianej macewy z emaliowaną tabliczką imienną.

Przed kaplicą na grobach zbiorowych ustawione są dwa duże drewniane krzyże, podczas gdy pierwotnie stały tu cztery.

W 4 grobach zbiorowych i 63 pojedynczych pochowano 174 żołnierzy armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 793-876 (plany, projekty pomnika i krzyży, wykazy pochowanych) GW 40, s. 505 (plan cmentarza), GW 61 s. 34-35 (fotografie archiwalne).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowej, sygn. 3/1/0/9/3696/1 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 38-39.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 362-366.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 48.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ANDRUCHIN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BERWECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAWRILOVICS SVETOSTAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CSIGLAN MIHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LINEK WILMOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HATAŁA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAGUSIAK BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEBEN JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KORAP HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KULYINGER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MIELNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ORKUSZ IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RYZIKI IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
POTOCZNY AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZANTAI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STANCZUL GAVOJEW LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEREZOWIEC JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
EKES ADAM LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIURLA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LESIÓW MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KARA FERENC LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JUSKO BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HRYCZAK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAZDIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GUBAN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLIPIEC PAWŁO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROHOW JAREMA INFANTERIST Австро-венгерская армия
RYDUCHA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
POHARECKI SEMKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MILESEV IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VALLO ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOJCZUK ONUFRY INFANTERIST Австро-венгерская армия
MERKA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHEIBER HEINRICH FRANZ FELDWEBEL Австро-венгерская армия
PAVLIK JOSEF ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
STEHNO JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MAJOR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SWOBODA ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
REMIŠ JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JANICH MAX SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WEBER ADOLF JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GAU ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HOLAS JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SILER ALFRED SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PŠENIČKA ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MACHAČEK ALOIS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BLAŽA FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SÁDLO WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HORYNA WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WORM HERMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ELBERS WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KLONDA VINZENZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VESELÝ FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRAUSE ANTON JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHMIDT EMIL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ČERMÁK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SVOBODA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DANIČEK JOSEF RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BRUNSCH RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZARUBA FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KUBELKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FEDOROWICZ BASIL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HARTMANN ERNST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LOČKER KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RICHTER TOBIAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BOCHNIAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BENEDYK LAJOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUNZELMANN JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAERTER MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KARNIAN PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
POPALCNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIRCZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAHA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PANIUSZ NYKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OCSENAD JULIUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTYNOWICZ SIMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
MIHULKA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOLENEC, DR. RUDOLF LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
ŠELE ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
VACHULKA MATHIAS LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MACH KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GOLDEREICH DAVID LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WEISS ROBERT SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOLOC JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
BULIŘ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SPATENKA KARL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RENGER ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRIEDRICH HUGO RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HILLER JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SEBREIN RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KALOUS ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BENDA JOSEF ERSATZ RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
BALUSZKA PETRO INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZACHER FERENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BUCZKO STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WASTL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PETRICKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOFFMANN RUPERT OFFIZIER D. Австро-венгерская армия
ŠMEJKAL FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GRUNTOVÁD MATHIAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WEBER JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KREM JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ALBRECHT GUSTAV ERSATZ RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
RABANSKY ANDREAS JÄGER Австро-венгерская армия
BLATTMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PACHOTA JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
WANYLOVSKY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ALWEIS OSIAS JÄGER Австро-венгерская армия
CZIGANKO STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
OTRICZA GYÖRGY Австро-венгерская армия
SCHNÜRER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JOVANOVICS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VRABEC FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZVEŘINA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIECAK JÄGER Австро-венгерская армия
ALTRICHTER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
WNUK JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KUCZEJ MATTHÄUS JÄGER Австро-венгерская армия
BROD MENDEL JÄGER Австро-венгерская армия
JANYSCH HERMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BARLIK PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
BRACSOK ANDREAS JÄGER Австро-венгерская армия
COKAN DYMITR INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIT GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
AMBRISCKO MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
REINLÄNDER ROMAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHNEIDER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BACHLEDA STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
MICHALEK [MICHALIK] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GOLDHAMMER MARKUS JÄGER Австро-венгерская армия
NETIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHWERTNER ADOLF KORPORAL Австро-венгерская армия
DÜRRER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOŚ JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
GUTMANN JAKOB JÄGER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 36