Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-008
188
44

Cmentarz znajduje się na północny zachód od parku i pałacu Skrzyńskich. Zbudowany jest na planie symetrycznego, wydłużonego wieloboku i otoczony kamiennymi słupami połączonymi betonowym płotem. Zamknięta żelaznymi, dwuskrzydłowymi wrotami brama znajduje się od strony południowo-zachodniej. Głównym elementem cmentarza jest pomnik z ciosów kamiennych, w kształcie masywnego obelisku. Na jego czterech ścianach znajdują się wysokie krzyże kamienne. Groby są rozmieszczone regularnie wzdłuż głównej alei i wokół pomnika. Występują tu nagrobki w kształcie, umieszczonych na cokołach, betonowych stel z krzyżem maltańskim lub lotaryńskim na przedniej ścianie. Pod krzyżami znajdują się tablice inskrypcyjne.
 
W 9 grobach zbiorowych i 136 pojedynczych pochowano 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 32 z niemieckiej i 149 z rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
DROBILOW PIOTR INFANTERIST Русская армия
SCHWATSCHKO UTEMI INFANTERIST Русская армия
AFANIN ALEXANDER INFANTERIST Русская армия
BURININ WASIL KANONIER Русская армия
KUSNIM GRIGORI OSEWITSCH FÄHNRICH Русская армия
AMUROSEJEW GRIGORI IWANOWICZ FÄHNRICH Русская армия
WUNSCH WALTER MUSKETIER Немецкая армия
ZWICKER GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
POHL EMIL MUSKETIER Немецкая армия
KASTEN PAUL MUSKETIER Немецкая армия
BRUNKHORST HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
SKOWACZEK KARL MUSKETIER Немецкая армия
SCHUNK OSKAR INFANTERIST Немецкая армия
MOHR OTTO MUSKETIER Русская армия
KOSARATOWA ILIA ZUGSFÜHRER Русская армия
SAMUELOW ALEXANDER SAMUELOW Русская армия
MEJCZO JOSEF Австро-венгерская армия
NOWAK VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEHLING ALBERT MUSKETIER Немецкая армия
RAU HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
GENIESER BRUNO MUSKETIER Немецкая армия
MARSCHNER PAUL MUSKETIER Немецкая армия
JENTSCH PAUL MUSKETIER Немецкая армия
MARSOLEK JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
KRETSCHMANN MAX MUSKETIER Немецкая армия
WAGNER PAUL MUSKETIER Немецкая армия
MEINERS HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
KAMPA FRANZ GEFREITER Немецкая армия
SKLARZ ERICH MUSKETIER Немецкая армия
JACKST GUSTAV GEFREITER Немецкая армия
KNAACK THEODOR UNTEROFFIZIER Немецкая армия
PRYK GEORG MUSKETIER Немецкая армия
ENKELMANN GERHARD MUSKETIER Немецкая армия
KLATT JULIUS MUSKETIER Немецкая армия
SCHELER FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
HENTSCHEL MAX MUSKETIER Немецкая армия
VOWINKEL MARTIN INFANTERIST Немецкая армия
WALETZKO JOHANN FELDWEBEL Немецкая армия
GERSTMEYER GEORG VIZE FELDWEBEL Немецкая армия
HÜBNER FRITZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
PLEWNIA VINZENZ MUSKETIER Немецкая армия
KRON PAUL MUSKETIER Немецкая армия
KASPRZAK MATHÄUS LEUTNANT Австро-венгерская армия
LORENZ ALOIS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 3
Русская армия 141