Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-012
37
33
Cmentarz znajduje się w przysiółku Łęgi, 200 m na zachód od drogi krajowej Zator – Medyka. Powstał w pobliżu szpitala polowego, zlokalizowanego w pobliżu majątku Kazimierza Groblewskiego. Założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony betonowym murem. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym zadaszeniem. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych cokołach. Cmentarz w latach 70-tych był niemal całkowicie zniszczony. Obecny wygląd nie odzwierciedla w pełni pierwotnej wersji.
 
W 33 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 21 z niemieckiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 398-399.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 82.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MICEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MRAZEK JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GOD JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LIPENSKY JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WINKELMANN RUDOLF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
RADECKI ALBERT WEHRMANN Немецкая армия
NEUHÄUSER FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SNOPEK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
UHL STEFAN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ETTEL JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RÖH JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KALOUS JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KONIECZNY ISIDOR RESERVIST Немецкая армия
SIEDLER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
BLASCHKE PAUL KANONIER Австро-венгерская армия
KRETSCHMER OSKAR KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SATTIG JOHANN PIONIER Немецкая армия
RAUHUT PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
MÜLLER FRITZ PIONIER Немецкая армия
BEISSE [BEIHSE] WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
POHNKE FRANZ RESERVIST Немецкая армия
BAUER JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
DYBALLA ARTUR GEFREITER Немецкая армия
GULKE HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
KUNZ FRITZ FAH.JUNKER Немецкая армия
LINDNER XAVER RESERVIST Немецкая армия
KNOBLICH WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
GROCHOLSKI THOMAS GEFREITER Немецкая армия
ELSNER I GEORG MUSKETIER Немецкая армия
CHARMATZ WILHEM [WOLF] LANDSTURMMANN KANONIER Австро-венгерская армия
KRETSCHMER GEORG LEUTNANT IN DER RESERVE Немецкая армия
UDE WILHELM MAJOR Немецкая армия
KOEPPEL OSKAR LEUTNANT IN DER RESERVE Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 4