Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-010
1
1
Kwatera jest ogrodzona niskim metalowym płotem. Główny element stanowi betonowy obelisk umieszczony na trójstopniowym postumencie. Na frontowej ścianie obelisku osadzony jest krzyż łaciński. Powstał prawdopodobnie ok. 1926 r.
W obrębie kwatery znajduje się murowany grobowiec z krzyżem łacińskim i owalną, metalową tablicą memoratywną z napisem:
 
„TU SPOCZYWA MIKOŁAJ MRÓZ PODPOR. W.P. † 14/6 1919. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.
 
Według informacji przesłanych przez Urząd Miasta Bochnia oprócz podporucznika Mikołaja Mroza w obrębie kwatery pochowani są żołnierze z I wojny światowej.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych, DRP 315, s. 497 (protokół ekshumacji przeprowadzonej 8 września 1926).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MRÓZ MIKOŁAJ PODPORUCZNIK Польская армия