Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208010-004
10
7
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu, u wezgłowia szeroka stela, o ścietych górnych narożach z napisem wykonanym złoconymi literami „NIEZNANI/ ŻOŁNIERZE”.
 
Na cmentarzu parafialnym w Chodowie pochowano w okresie I wojny światowej 8 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 2 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn 17474, 15187.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 103.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 257-258, 278, 340, 352.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KAKOT JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRUBA IGNAC? KUTSCHER Австро-венгерская армия
LOČESKA M. Австро-венгерская армия
LOPCZAK ANDRAS Австро-венгерская армия
RICHTER EMIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHOLZ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
TAUBER FRANZ PIONIER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1
Русская армия 2