Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
1041 - 1049 (1049)
BOLESŁAWBOLESŁAWOLKUSKIMAŁOPOLSKIE

KAMIENICA - CMENTARZ PARAFIALNY
KAMIENICAKAMIENICALIMANOWSKIMAŁOPOLSKIE

MĘTKÓW - LAS, PO PRAWEJ STRONIE DROGI DO BABIC
MĘTKÓWBABICECHRZANOWSKIMAŁOPOLSKIE

PTASZKOWA - CMENTARZ PARAFIALNY
PTASZKOWAGRYBÓWNOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

ŻEROSŁAWICERACIECHOWICEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

NOWY SĄCZ - CMENTARZ ŻYDOWSKI, UL. RYBACKA
NOWY SĄCZNOWY SĄCZNOWY SĄCZMAŁOPOLSKIE

PŁAZACHRZANÓWCHRZANOWSKIMAŁOPOLSKIE


JACHÓWKA - CMENTARZ PARAFIALNY
JACHÓWKABUDZÓWSUSKIMAŁOPOLSKIE