Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
1041 - 1046 (1046)
WADOWICE - CMENTARZ PARAFIALNY
WADOWICEWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

BOLESŁAWBOLESŁAWOLKUSKIMAŁOPOLSKIE

KAMIENICA - CMENTARZ PARAFIALNY
KAMIENICAKAMIENICALIMANOWSKIMAŁOPOLSKIE

MĘTKÓW - LAS, PO PRAWEJ STRONIE DROGI DO BABIC
MĘTKÓWBABICECHRZANOWSKIMAŁOPOLSKIE

PTASZKOWA - CMENTARZ PARAFIALNY
PTASZKOWAGRYBÓWNOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

ŻEROSŁAWICERACIECHOWICEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE