Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1939
PŁAZA
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 790 | Osoba cywilna. Poległ w czasie ucieczki.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 71 (karta ewidencyjna mogił Gmina Krzeszowice) s. 107 (wykaz z 29.11.1949) s. 144 (pismo Zarządu Gminnego w Krzeszowicach z 19.09.1949) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).