Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203030-003
96
42
Kwatera znajduje się po prawej stronie głównej alei cmentarza od strony ul. Elii Marchettiego. Wyłożona jest granitowymi płytami. Centralnym elementem kwatery jest mur pomnikowy. Na frontowej ścianie muru znajdują się trzy wnęki. W bocznych wnękach umieszczono wizerunki krzyży Virtuti Militari. W centralnej części muru powieszono granitową tablicę pamiątkową z napisem: "CZEŚĆ PAMIĘCI ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ - W CZASIE NAPAŚCI HITLEROWSKIEJ. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA CHRZANOWA". Na środku kwatery znajduje się płyta nagrobna.

Kwatera została założona w 1950 r., kiedy z terenów ówczesnego powiatu chrzanowskiego (Chełmek, Bobrek, Poręba Żegoty, Sanka, Tenczynek, Frywałd, przysiółek Źrebce, Chrzanów-Kościelec, Chrzanów – cmentarz parafialny, Czatkowice, Pisary, Niegoszowice, Młynka, Jaworzno, Jeleń, Piła Kościelecka, Górka, Płaza, Bolęcin, Krzeszowice) ekshumowano szczątki 103 osób – żołnierzy Wojska Polskiego oraz cywilnych ofiar okupanta niemieckiego. Szczątki 96 osób złożono w dwóch zbiorowych mogiłach na cmentarzu parafialnym przy ul. Marchettiego w Chrzanowie.


W przypadku jednego żołnierza Wojska Polskiego i sześciu cywilnych ofiar ciała zostały zabrane przez rodziny:

 • Józef Taborski, lat 76, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Karol Ludwikowski, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Bębenek, ur. 1908, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowanych na cmentarzu w Kościelcu (obecnie cz. Chrzanowa),

 • Jan Moskała, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w Kościelcu,

 • Ignacy Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • żołnierz Wojska Polskiego Stefan Głuch (ur. 1912 w Trzebionce), ekshumowany z grobu zbiorowego „na Piaskach” w Bolęcinie i pochowany na cmentarzu w Trzebini.

 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1009, UW II 1048, s. 131-137.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium Powiatowej Rady Narodowe w Chrzanowa 12/1137, sygn. 1088/1, s. 9-115, sygn. 1087/1.
 • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 82.
 • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297-298.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
POSPIECH JERZY Польская армия
BADURA ALOJZY Польская армия
MAKUCH WACŁAW STRZELEC Польская армия
MAZURKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Польская армия
SOCHACKI W. Польская армия
BORCZUCH [BORCZUK] BOLESŁAW Польская армия
WOJTASIK JAN STRZELEC Польская армия
SOKÓŁ ZYGMUNT PLUTONOWY Польская армия
GOLIK PAWEŁ Польская армия
GRZESIAK STANISŁAW Польская армия
GAJAS JAN Польская армия
OMELOŃCZYK [OMELAJCZYK] WŁADYSŁAW Польская армия
LACHATY [ZACHETA] PIOTR ROBERT STARSZY STRZELEC REZERWY Польская армия
CIUPEK
DUSZA JULIAN
KUCIEL
KLIZMA [KLIMZA] WILHELM STRZELEC Польская армия
HABRYKA RYSZARD Польская армия
MOKRSKI [MORSKI] JAN Польская армия
PILOT GEORG [JERZY] Польская армия
DRWAL ANTONI Польская армия
WOKT [FOGT] FRANCISZEK KAPRAL Польская армия
JĄDRKO PAWEŁ Польская армия
JUSZCZYK [LISZCZYK] WILHELM Польская армия
BOSAK WŁADYSŁAW Польская армия
KRZYSZTECZKO ERWIN STARSZY STRZELEC Польская армия
MARKOWSKI MICHAŁ Польская армия
MAZGAJ STANISŁAW Польская армия
MULISWICZ MIKOŁAJ Польская армия
KOROLEWICZ [KAROLEWICZ] RAFAEL Польская армия
WYBRZĘK BRONISŁAW Польская армия
KOBIELA WŁADYSŁAW Польская армия
KĘPKA FRANCISZEK Польская армия
SYJNOCH MAKSYMILIAN Польская армия
STRZELECKI MARIAN Польская армия
KUCZOWSKI [KUCZAWSKI] Польская армия
SIEKIERA PAWEŁ Польская армия
KOŁODZIEJCZYK JERZY Польская армия
WRÓBEL JAN Польская армия
KOSOWSKI
ŁAPKOWSKI GRZEGORZ Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 2
Польская армия 7
Польская армия 1
1
1
Польская армия 1
1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
1
Польская армия 1
3
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
Польская армия 1
1
Польская армия 3
Польская армия 1
1
1
Польская армия 3
1
1
1
Польская армия 5
Польская армия 2
1
Польская армия 1