Военные могилы
в Малопольском воеводстве
04 09 1939
Польская армия
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 828 | Kapral II drużyny 11 Pułku Piechoty. W protokole z ekshumacji podano brzmienie nazwiska - "Fogt"
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 81 (karta ewidencyjna mogił Gmina Babice) s. 102 (pismo z 25.11.1949) s. 123 (pismo Zarządu Gminnego w Babicach z 6.04.1948) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 28.04.1950).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 991, s. 93 (data śm. 5.09.1939).
  • Polski Czerwony Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań (data śm. 04.09.1939).