Военные могилы
в Малопольском воеводстве
05 09 1939
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 775 | Osoba cywilna. Poległ w czasie ucieczki w 1939 r.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950).