Военные могилы
в Малопольском воеводстве
26 12 1945
Польская армия
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 803 | Syn Bazylego. Zginął śmiercią tragiczną 26.12.1945 w Szczakowej w czasie powrotu wojsk.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1088 (protokół z ekshumacji 26.04.1950).