Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212040-001
99
45
Cmentarz jest otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński. Oprócz tego na cmentarzu znajdują się dwa mniejsze krzyże: prawosławny i łaciński.

Przy cmentarzu znajduje się tablica informacyjna z napisem:
„CMENTARZ WOJENNY Z 1914 r. – „KLUCZE”/ Obiekt miał charakter przyszpitalny, lazaret polowy mieścił się w budynkach pobliskiego tartaku. Grzebano tutaj żołnierzy zmarłych z ran odniesionych w boju na nieodległej linii frontu. Spoczywały tu szczątki 99 poległych – 79 Austriaków i 20 Rosjan. W mogiłach pojedynczych złożono 37 Austriaków i 2 Rosjan, a pozostałych żołnierzy pochowano dwóch osobnych grobach masowych (w jednej 42 Austriaków, a w drugiej 18 Rosjan). Określenia przynależności państwowej należy traktować umownie, ponieważ obie armie były wielonarodowe. Według austriackich źródeł cmentarz nosił numer 17, jego wystrój był prosty i skromny z drewnianymi dębowymi krzyżami. W połowie lat 30-tych ub. wieku cmentarz miał zostać przeniesiony do Olkusza. Tak się jednak z niewiadomych przyczyn nie stało i część z poległych żołnierzy nadal tu spoczywa. Niepełna lista pochowanych żołnierzy, którzy byli pochowani na tym cmentarzu: [nazwiska, przydziały i daty śmierci]/ Groby żołnierzy są najlepszym kazaniem o pokoju/ Albert Schweitzer | Jaka tu cisza! – wonie jak na łące;/ Tam za drzewami ginie blas słoneczny - / Patrz, każde drzewo zdaje się modlące/ O spokój wieczny”/ Mieczysław Romanowski/ Uszanuj powagę tego miejsca!”.

Cmentarz pierwotnie był otoczony rowem i ziemnym wałem. W okresie I wojny światowej grzebano tu zmarłych w pobliskim szpitalu polowym. W sumie pochowano 79 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej. W dokumentacji z okresu międzywojennego znajduje się informacja, że szczątki ekshumowano w latach 30-tych. Część zwłok pozostawiono jednak na cmentarzu.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204, 17483.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 176.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 124, 130, 166, 209, 375, 385-387, 390.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BABIS LEOPOLD Österreich-Ungarische Armee
BABICZ TEOFIL Österreich-Ungarische Armee
BARANEK [BERANEK] FRANZ Österreich-Ungarische Armee
BARTOSIK ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
BEINSTEIN NARZICS Österreich-Ungarische Armee
BUREK GUSTAV Österreich-Ungarische Armee
BUREK KARL Österreich-Ungarische Armee
CHYRČ KASIMIR Österreich-Ungarische Armee
EHLER ALBERT Österreich-Ungarische Armee
GÖBEL RUDOLF Österreich-Ungarische Armee
GREIPL [GREIPEL] HEINRICH Österreich-Ungarische Armee
HANISZKA Österreich-Ungarische Armee
HANKE MAX Österreich-Ungarische Armee
HANZEL VIKTOR Österreich-Ungarische Armee
HEGA GEORG Österreich-Ungarische Armee
JANKE Österreich-Ungarische Armee
SIDZINA [JIDZINA] JOHANN Österreich-Ungarische Armee
KARBUT MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
KAUF FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KOCIAN JOSEF Österreich-Ungarische Armee
KÖSTLAN ULRICH Österreich-Ungarische Armee
KOUZIL FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KOVARIK THOMAS Österreich-Ungarische Armee
KOWRIL [KOURIL] FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KRIVINKA FRANZ Österreich-Ungarische Armee
LOSERT RAIMUND Österreich-Ungarische Armee
MACHAT [MACHAL] GUSTAV Österreich-Ungarische Armee
MULEC JOSEF Österreich-Ungarische Armee
MULETZ JOHANN Österreich-Ungarische Armee
NITSCH ANTON Österreich-Ungarische Armee
PAWLIK JOSEF Österreich-Ungarische Armee
PILZ N. Österreich-Ungarische Armee
POKUSZ [POKUSA] MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
QUIRSCHTNER JOHANN Österreich-Ungarische Armee
SCHILDER JOSEF Österreich-Ungarische Armee
SCHMIED FRANZ Österreich-Ungarische Armee
SOBADJUCH N. Österreich-Ungarische Armee
SOLKAN WASILI Österreich-Ungarische Armee
STEINDL ALOIS Österreich-Ungarische Armee
SZGRUDLO [SCUDLE, SUCDLO] RUDOLF Österreich-Ungarische Armee
TITKA JOSEF Österreich-Ungarische Armee
WACHEL [WACHEL] FRANZ Österreich-Ungarische Armee
WILKORSZ BOLESŁAW Österreich-Ungarische Armee
ZAWIDEK FABIAN Österreich-Ungarische Armee
KANAJKIN ANTON Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 19
Österreich-Ungarische Armee 35