Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1214050-002
641
93
Kwatera składa się z 10 zbiorowych, ziemnych mogił w prostokątnych, krawężnikowych obramowaniach. Na mogiłach znajdują się ścięte pulpitowo płyty z namalowaną pięcioramienną gwiazdą i numerem mogiły. Jedna z takich płyt ustawiona jest w centralnym punkcie kwatery. Główna alejka kwatery i przestrzeń między mogiłami wyłożone są płytami chodnikowymi. Na kwaterze znajduje się tablica informacyjna z napisem: "W TEJ KWATERZE WOJENNEJ/ SPOCZYWA 641 ŻOŁNIERZY/ ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI/ W PROSZOWICACH/ I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH/ W STYCZNIU 1945 ROKU"..

W 1945 r. na terenie cmentarza parafialnego pochowanych było 35 żołnierzy sowieckich poległych lub zmarłych z ran. W 1948 r. na cmentarzu parafialnym w Proszowicach przeniesiono ciała żołnierzy sowieckich ekshumowanych z miejscowości: Gruszów, Hebdów, Iwanowice, Jazdowiczki, Klimontów, Koniusza, Książniczki, Kuchary, Łętkowice, Majkowice, Makocice, Marszowice, Maszków, Michałowice, Mniszów, Mniszów Kolonia, Mniszów Wieś, Muniaczkowice, Nadzów, Opatkowice, Pieczonogi, Piotrkowice Małe, Pławowice, Pobiednik Wielki, Polekarcice, Posądza, Proszowice, Przesławice, Przybysławice, Stogniewice, Szklana, Szpitary, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Widoma, Więcławice Stare, Wilków, Wysiółek Luborzycki, Zagórzyce Stare, Zagrody, Zofipole. W późniejszym okresie pochowano tu szczątki żołnierzy ekshumowanych z miejscowości Kowale i Żębocin. W kwaterze spoczywa 641 żołnierzy sowieckich z 59 i 60 Armii I Frontu Ukraińskiego.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 236.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 219.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 152-156.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 370.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ALEKSIK STIEPAN [STRIEPARZ] DMITREWICZ Rote Armee
ALLENKO (OSTENDO, ORLENKO) J.S Rote Armee
AMBARIMBA ABDULLA STARSZY LEJTNANT Rote Armee
BAGAINSKI KAZIMIER WŁODIMIROWICZ [WŁADIMIROWICZ] Rote Armee
BARSUCH [BORSUK] MAKSYM MARKOWICZ (MANKOWICZ) Rote Armee
BIELAŁOW HUSAIN Rote Armee
BOBRIKOW IWAN RJADOVOJ Rote Armee
BONCZAROW [GANCZAROW] JEGOR WASILIEWICZ SIERŻANT Rote Armee
BUDNOW WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZINA Rote Armee
CIMBAŁ MICHAŁ IWANOWICZ Rote Armee
CZAPOL (SZAPOL) IWAN MAKSYMOWICZ Rote Armee
CZERNIECKI [GIERMICKIJ] P. F. Rote Armee
CZERNYCH M. K. STARSZINA Rote Armee
DOWGAN S. SZ. Rote Armee
DROGAN STIEPAN ANTONOWICZ Rote Armee
DUBAS M. N. RJADOVOJ Rote Armee
IPRIK D. P. Rote Armee
IWANOW NIKOŁAJ IWANOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
KISZKA ANDRIEJ NIKITOWICZ Rote Armee
KIT MICHAIŁ WASILIEWICZ RJADOVOJ Rote Armee
KORBOS W. RJADOVOJ Rote Armee
KRAWCZUK SIEMION FILIPOWICZ Rote Armee
KRICA [TRICA, GRICA] PAWEŁ ANTONOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
KRISTA FIODOR RJADOVOJ Rote Armee
KUCZOK [KUCAK, KUCOK] ANDRIEJ PANTELEJEWICZ RJADOVOJ Rote Armee
KURAJEW JEGOR WASILIJEWICZ SIERŻANT Rote Armee
KUSUIŁ WASILIJ KONSTANTINOWICZ Rote Armee
KUZNIECOW M. M. Rote Armee
LUBCZENKO WŁADIMIR CHARŁAMOWICZ [CHASŁAMOWICZ] KAPITAN Rote Armee
ŁAPTIEW M. STARSZY LEJTNANT Rote Armee
MASZLACZA [MASZYŁAGA] ALOJZY JAKIMOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
MIEREZYCZYN [MIERIESZIN] W. F. [W.I.] Rote Armee
OSUCHOWSKIJ WASILIJ Rote Armee
PANKOW [PARIKOW] MICHAIŁ WASILIEWICZ Rote Armee
PICENKOW (WICENKOW) FOMA [FANA] PROKOPOWICZ Rote Armee
PIETROW FIODOR POLIKARPOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
PŁASTUN [PIASTUN] RJADOVOJ Rote Armee
POLINICZUK W. I. Rote Armee
POPOW ALEKSANDER PIOTROWICZ RJADOVOJ Rote Armee
PROKOPCZUK [PROKOPCZU] WASILIJ GAWRIŁOWICZ [GARNIŁOWICZ} Rote Armee
ROMANIUK W. I. Rote Armee
RUDIK JURIJ WASILIEWICZ Rote Armee
RUDNICKI [RUDNICKIJ] P. Z. Rote Armee
SAMBAMUR IWAN ANTONOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
SIENINO [SZCZENINI] PIOTR IWANOWICZ Rote Armee
SKAWRON I. A. RJADOVOJ Rote Armee
SMOCZEW MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ Rote Armee
SOBOLEWSKIJ ADAM KIRIŁŁOWICZ Rote Armee
SOLENKO MICHAIŁ Rote Armee
SOPUN IWAN DIMITRIEWICZ [DMITRIJEWICZ] Rote Armee
STIEPANOW JAKOW STARSZINA Rote Armee
SZOKON W. G. Rote Armee
TARASIAK W. M. Rote Armee
TONOROWSKI [TONOROWSKIJ] IWAN ANTONOWICZ Rote Armee
UWAROW ILIA IWANOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
WASILIEW P. W. RJADOVOJ Rote Armee
WIESIELOW KAPITAN Rote Armee
WINIARCZYK SIERŻANT Rote Armee
ZAGATIN MICHAIŁ NIKIFOROWICZ LEJTNANT Rote Armee
ZAWATOWSKI [ZAWAROWSKIJ] WASILIJ Rote Armee
RIEDKIN ALEKSANDR TIMOFIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
CZUGUNOW BORIS PAWŁOWICZ Rote Armee
MAJBA [MAJKA] STIEPAN MICHAIŁOWICZ Rote Armee
PATER WASILIJ GRIGORIEWICZ Rote Armee
DEUFANIEC BIEMIEC TEODOROWICZ Rote Armee
SZABŁAKOW [SZABAŁKOW] FIODOR IŁAWIONOWICZ [IŁŁARIONOWICZ] Rote Armee
PAWLUK FILIPP WASILIEWICZ Rote Armee
CHORACZKO [CHARACZKO] IPPOLIT KONSTANTINOWICZ Rote Armee
PIETROWSKIJ MIKOŁAJ IWANOWICZ Rote Armee
WIATKI [WIATKIN] ISAJ PAWŁOWICZ Rote Armee
MATWISZYN WŁADIMIR FIODOROWICZ Rote Armee
OBYCHWOST IWAN MICHAJŁOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
MICHAJŁOWSKIJ IWAN JELIZAROWICZ RJADOVOJ Rote Armee
BIEŁOW MICHAIŁ FIEDOROWICZ Rote Armee
OBYDRA PAWEŁ IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
PASZKOW ANDRIEJ STIEPANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
SUPAN IWAN ROMANOWICZ Rote Armee
KOSYK DMITRIJ PAWŁOWICZ Rote Armee
GALUMOW [GILUMOW] TAPAZUP OGANOSOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
CLIŻ [GLIŻ] MICHAIŁ FIODOROWICZ LEJTNANT Rote Armee
SAMOIŁOW NIKOŁAJ IWANOWICZ LEJTNANT Rote Armee
KIFORIUK MICHAIŁ IWANOWICZ Rote Armee
GRYCINIAK [GRICYNIAK] IWAN ANDRIEJEW Rote Armee
ZAMUJSKIJ [ZAMIJSKIJ] IGNATIJ DAWIDOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
CAP IWAN WASILIEWICZ RJADOVOJ Rote Armee
GALIJSKIJ [GALINSKIJ] ALEKSIEJ JOSIFOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
PIETRUK NIKOŁAJ WASILIEWICZ Rote Armee
SADOWSKIJ NIKOŁAJ ZACHAROWICZ Rote Armee
FIGURA WASILIJ IWANOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
MUSAIŁOW TOCHTAR RJADOVOJ Rote Armee
KASSARABA WŁADIMIR KONSTANTINOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
ZIMIN PAWEŁ ANDRIEJEWICZ MŁODSZYJ SIERŻANT Rote Armee
MATWIEJEW DMITRIJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Rote Armee 548