Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-003
45
33
W czasie walk o Biecz oddziały rosyjskie założyły prowizoryczny cmentarz, znajdujący się przy szpitalu polowym, zlokalizowanym w klasztorze, który później przejęły austriackie władze wojskowe, zajmujące się grobownictwem wojennym.

Obiekt założony jest na planie wydłużonego, niesymetrycznego wieloboku i otoczony sztachetowym płotem z żelaznych prętów, połączonych betonowymi słupami. Wejście znajduje się od strony południowej. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż lotaryński, nakryty zadaszeniem.

Mogiły ułożone są rzędami i otoczone krawężnikiem. U ich wezgłowi znajdują się kute, żelazne krzyże lotaryńskie, osadzone na betonowych postumentach. Na podłużnej kwaterze przy wschodnim ogrodzeniu znajdował się żeliwny krzyż łaciński z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion.

Pochowano tu trzech żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 42 z armii rosyjskiej.
Na podwórzu pobliskiego Klasztoru OO Franciszkanów znajdują się jeszcze groby dwóch żołnierzy austro-węgierskich i jednego brata klasztornego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 81-126 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 (zdjęcie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 516-518.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 176-177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 102-103.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ZAMAJLOW BORIS LEUTNANT Russische Armee
KOTKO ALEXEJ Russische Armee
MININ PETER INFANTERIST Russische Armee
MLISYK PETER INFANTERIST Russische Armee
POMIN FIODOR INFANTERIST Russische Armee
FOMIR FIODOR INFANTERIST Russische Armee
SUBOSKIN PANKRAZ INFANTERIST Russische Armee
PROKOWLEW STEFAN INFANTERIST Russische Armee
HRYKO TIMOFIEJ INFANTERIST Russische Armee
JACHRONOW NIKITA INFANTERIST Russische Armee
MISZIN NIKOLAUS Russische Armee
KOROLEJ JEWSEJ GEFREITER Russische Armee
KORDON ALEX Russische Armee
DEWATOW NIKOLAUS INFANTERIST Russische Armee
ZACHRONOW NIKITA INFANTERIST Russische Armee
PROKOJUCZEW STEFAN Russische Armee
KRYTKOW JEGOR INFANTERIST Russische Armee
ANANKIN ILIA INFANTERIST Russische Armee
PAWAKIEWICZ FIODOR INFANTERIST Russische Armee
FIODOROW WASYLI INFANTERIST Russische Armee
TEODOROWICZ ORBASTWI (?) INFANTERIST Russische Armee
KORCZAK MICHAEL INFANTERIST Russische Armee
SECZKAR WASILI INFANTERIST Russische Armee
GRECZKOW WASILI INFANTERIST Russische Armee
PASZUTA JEGOR INFANTERIST Russische Armee
SENCZUSZKIN IWAN KOSAK Russische Armee
TELERANOK FIODOR INFANTERIST Russische Armee
IWANOWICZ TEODOR INFANTERIST Russische Armee
CZERECZENKO MATWIEJ INFANTERIST Russische Armee
TEODOROWICZ ORTABSKI (WORTABSKI) Russische Armee
KONOW PAUL INFANTERIST Russische Armee
TERESZENKO Russische Armee
ARFUPOWICZ PAUL INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 9
Österreich-Ungarische Armee 2
Österreich-Ungarische Armee 1