Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-003
45
33
W czasie walk o Biecz oddziały rosyjskie założyły prowizoryczny cmentarz, znajdujący się przy szpitalu polowym, zlokalizowanym w klasztorze, który później przejęły austriackie władze wojskowe, zajmujące się grobownictwem wojennym.

Obiekt założony jest na planie wydłużonego, niesymetrycznego wieloboku i otoczony sztachetowym płotem z żelaznych prętów, połączonych betonowymi słupami. Wejście znajduje się od strony południowej. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż lotaryński, nakryty zadaszeniem.

Mogiły ułożone są rzędami i otoczone krawężnikiem. U ich wezgłowi znajdują się kute, żelazne krzyże lotaryńskie, osadzone na betonowych postumentach. Na podłużnej kwaterze przy wschodnim ogrodzeniu znajdował się żeliwny krzyż łaciński z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion.

Pochowano tu trzech żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 42 z armii rosyjskiej.
Na podwórzu pobliskiego Klasztoru OO Franciszkanów znajdują się jeszcze groby dwóch żołnierzy austro-węgierskich i jednego brata klasztornego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 81-126 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 (zdjęcie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 516-518.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 176-177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 102-103.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ZAMAJLOW BORIS LEUTNANT Armia rosyjska
KOTKO ALEXEJ Armia rosyjska
MININ PETER INFANTERIST Armia rosyjska
MLISYK PETER INFANTERIST Armia rosyjska
POMIN FIODOR INFANTERIST Armia rosyjska
FOMIR FIODOR INFANTERIST Armia rosyjska
SUBOSKIN PANKRAZ INFANTERIST Armia rosyjska
PROKOWLEW STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
HRYKO TIMOFIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
JACHRONOW NIKITA INFANTERIST Armia rosyjska
MISZIN NIKOLAUS Armia rosyjska
KOROLEJ JEWSEJ GEFREITER Armia rosyjska
KORDON ALEX Armia rosyjska
DEWATOW NIKOLAUS INFANTERIST Armia rosyjska
ZACHRONOW NIKITA INFANTERIST Armia rosyjska
PROKOJUCZEW STEFAN Armia rosyjska
KRYTKOW JEGOR INFANTERIST Armia rosyjska
ANANKIN ILIA INFANTERIST Armia rosyjska
PAWAKIEWICZ FIODOR INFANTERIST Armia rosyjska
FIODOROW WASYLI INFANTERIST Armia rosyjska
TEODOROWICZ ORBASTWI (?) INFANTERIST Armia rosyjska
KORCZAK MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
SECZKAR WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
GRECZKOW WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
PASZUTA JEGOR INFANTERIST Armia rosyjska
SENCZUSZKIN IWAN KOSAK Armia rosyjska
TELERANOK FIODOR INFANTERIST Armia rosyjska
IWANOWICZ TEODOR INFANTERIST Armia rosyjska
CZERECZENKO MATWIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
TEODOROWICZ ORTABSKI (WORTABSKI) Armia rosyjska
KONOW PAUL INFANTERIST Armia rosyjska
TERESZENKO Armia rosyjska
ARFUPOWICZ PAUL INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 9
Armia austro-węgierska 2
Armia austro-węgierska 1