War graves
in Małopolska
1205020-003
45
33
W czasie walk o Biecz oddziały rosyjskie założyły prowizoryczny cmentarz, znajdujący się przy szpitalu polowym, zlokalizowanym w klasztorze, który później przejęły austriackie władze wojskowe, zajmujące się grobownictwem wojennym.

Obiekt założony jest na planie wydłużonego, niesymetrycznego wieloboku i otoczony sztachetowym płotem z żelaznych prętów, połączonych betonowymi słupami. Wejście znajduje się od strony południowej. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż lotaryński, nakryty zadaszeniem.

Mogiły ułożone są rzędami i otoczone krawężnikiem. U ich wezgłowi znajdują się kute, żelazne krzyże lotaryńskie, osadzone na betonowych postumentach. Na podłużnej kwaterze przy wschodnim ogrodzeniu znajdował się żeliwny krzyż łaciński z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion.

Pochowano tu trzech żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 42 z armii rosyjskiej.
Na podwórzu pobliskiego Klasztoru OO Franciszkanów znajdują się jeszcze groby dwóch żołnierzy austro-węgierskich i jednego brata klasztornego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 81-126 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 (zdjęcie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 516-518.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 176-177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 102-103.
Surname Forename Rank Military formation  
ZAMAJLOW BORIS LEUTNANT Russian Army
KOTKO ALEXEJ Russian Army
MININ PETER INFANTERIST Russian Army
MLISYK PETER INFANTERIST Russian Army
POMIN FIODOR INFANTERIST Russian Army
FOMIR FIODOR INFANTERIST Russian Army
SUBOSKIN PANKRAZ INFANTERIST Russian Army
PROKOWLEW STEFAN INFANTERIST Russian Army
HRYKO TIMOFIEJ INFANTERIST Russian Army
JACHRONOW NIKITA INFANTERIST Russian Army
MISZIN NIKOLAUS Russian Army
KOROLEJ JEWSEJ GEFREITER Russian Army
KORDON ALEX Russian Army
DEWATOW NIKOLAUS INFANTERIST Russian Army
ZACHRONOW NIKITA INFANTERIST Russian Army
PROKOJUCZEW STEFAN Russian Army
KRYTKOW JEGOR INFANTERIST Russian Army
ANANKIN ILIA INFANTERIST Russian Army
PAWAKIEWICZ FIODOR INFANTERIST Russian Army
FIODOROW WASYLI INFANTERIST Russian Army
TEODOROWICZ ORBASTWI (?) INFANTERIST Russian Army
KORCZAK MICHAEL INFANTERIST Russian Army
SECZKAR WASILI INFANTERIST Russian Army
GRECZKOW WASILI INFANTERIST Russian Army
PASZUTA JEGOR INFANTERIST Russian Army
SENCZUSZKIN IWAN KOSAK Russian Army
TELERANOK FIODOR INFANTERIST Russian Army
IWANOWICZ TEODOR INFANTERIST Russian Army
CZERECZENKO MATWIEJ INFANTERIST Russian Army
TEODOROWICZ ORTABSKI (WORTABSKI) Russian Army
KONOW PAUL INFANTERIST Russian Army
TERESZENKO Russian Army
ARFUPOWICZ PAUL INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 9
Austro-Hungarian Army 2
Austro-Hungarian Army 1