Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-008
188
44
Cmentarz znajduje się na północny zachód od parku i pałacu Skrzyńskich. Zbudowany jest na planie symetrycznego, wydłużonego wieloboku i otoczony kamiennymi słupami połączonymi betonowym płotem. Zamykana dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów brama znajduje się od strony południowo-zachodniej. Na kamiennym słupie przy wejściu umieszczona jest tablica z podstawowymi informacjami o cmentarzu i remoncie wykonanym w 1998 r. Dodatkowo przy wejściu znajduje się stelaż z pulpitową tablicą z informacjami o cmentarzu w języku polskim i niemieckim, ufundowaną przez Powiat Gorlicki.

Głównym elementem cmentarza jest pomnik z ciosów kamiennych, w kształcie masywnego obelisku, na którego czterech ścianach znajdują się krzyże z kamiennych bloków.

Groby są rozmieszczone regularnie wzdłuż głównej alei i wokół pomnika. Występują tu nagrobki w formie umieszczonych na betonowych podstawach:
– zakończonych trójkątnie betonowych stel, flankowanych krótkimi prostopadłościennymi blokami,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel, flankowanych szerokimi prostopadłościennymi blokami.

Na stelach znajdują się prostokątne nisze na tabliczki imienne oraz żeliwne krzyże:
– lotaryńskie z motywem liści lipy (na grobach żołnierzy armii rosyjskiej),
– krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego (na grobach żołnierzy armii austro-węgierskiej),
– krzyże maltańskie z motywem liści dębu (na grobach żołnierzy armii niemieckiej).

W 9 grobach zbiorowych i 136 pojedynczych pochowano 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 32 z niemieckiej i 149 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 281-332 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 115, 118 (fotografie archiwalne)
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 3/1/0/9/7968 (2 fotografie archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
DROBILOW PIOTR INFANTERIST Russische Armee
SCHWATSCHKO UTEMI INFANTERIST Russische Armee
AFANIN ALEXANDER INFANTERIST Russische Armee
BURININ WASIL KANONIER Russische Armee
KUSNIM GRIGORI OSEWITSCH FÄHNRICH Russische Armee
AMUROSEJEW GRIGORI IWANOWICZ FÄHNRICH Russische Armee
WUNSCH WALTER MUSKETIER Deutsche Armee
ZWICKER GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
POHL EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
KASTEN PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
BRUNKHORST HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
SKOWACZEK KARL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHUNK OSKAR INFANTERIST Deutsche Armee
MOHR OTTO MUSKETIER Russische Armee
KOSARATOWA ILIA ZUGSFÜHRER Russische Armee
SAMUELOW ALEXANDER SAMUELOW Russische Armee
MEJCZO JOSEF Österreich-Ungarische Armee
NOWAK VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEHLING ALBERT MUSKETIER Deutsche Armee
RAU HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
GENIESER BRUNO MUSKETIER Deutsche Armee
MARSCHNER PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
JENTSCH PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
MARSOLEK JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
KRETSCHMANN MAX MUSKETIER Deutsche Armee
WAGNER PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
MEINERS HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
KAMPA FRANZ GEFREITER Deutsche Armee
SKLARZ ERICH MUSKETIER Deutsche Armee
JACKST GUSTAV GEFREITER Deutsche Armee
KNAACK THEODOR UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PRYK GEORG MUSKETIER Deutsche Armee
ENKELMANN GERHARD MUSKETIER Deutsche Armee
KLATT JULIUS MUSKETIER Deutsche Armee
SCHELER FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
HENTSCHEL MAX MUSKETIER Deutsche Armee
VOWINKEL MARTIN INFANTERIST Deutsche Armee
WALETZKO JOHANN FELDWEBEL Deutsche Armee
GERSTMEYER GEORG VIZE FELDWEBEL Deutsche Armee
HÜBNER FRITZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PLEWNIA VINZENZ MUSKETIER Deutsche Armee
KRON PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
KASPRZAK MATHÄUS LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
LORENZ ALOIS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 3
Russische Armee 141