War graves
in Małopolska
1205040-008
188
44
Cmentarz znajduje się na północny zachód od parku i pałacu Skrzyńskich. Zbudowany jest na planie symetrycznego, wydłużonego wieloboku i otoczony kamiennymi słupami połączonymi betonowym płotem. Zamykana dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów brama znajduje się od strony południowo-zachodniej. Na kamiennym słupie przy wejściu umieszczona jest tablica z podstawowymi informacjami o cmentarzu i remoncie wykonanym w 1998 r. Dodatkowo przy wejściu znajduje się stelaż z pulpitową tablicą z informacjami o cmentarzu w języku polskim i niemieckim, ufundowaną przez Powiat Gorlicki.

Głównym elementem cmentarza jest pomnik z ciosów kamiennych, w kształcie masywnego obelisku, na którego czterech ścianach znajdują się krzyże z kamiennych bloków.

Groby są rozmieszczone regularnie wzdłuż głównej alei i wokół pomnika. Występują tu nagrobki w formie umieszczonych na betonowych podstawach:
– zakończonych trójkątnie betonowych stel, flankowanych krótkimi prostopadłościennymi blokami,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel, flankowanych szerokimi prostopadłościennymi blokami.

Na stelach znajdują się prostokątne nisze na tabliczki imienne oraz żeliwne krzyże:
– lotaryńskie z motywem liści lipy (na grobach żołnierzy armii rosyjskiej),
– krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego (na grobach żołnierzy armii austro-węgierskiej),
– krzyże maltańskie z motywem liści dębu (na grobach żołnierzy armii niemieckiej).

W 9 grobach zbiorowych i 136 pojedynczych pochowano 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 32 z niemieckiej i 149 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 281-332 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 115, 118 (fotografie archiwalne)
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 3/1/0/9/7968 (2 fotografie archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
Surname Forename Rank Military formation  
DROBILOW PIOTR INFANTERIST Russian Army
SCHWATSCHKO UTEMI INFANTERIST Russian Army
AFANIN ALEXANDER INFANTERIST Russian Army
BURININ WASIL KANONIER Russian Army
KUSNIM GRIGORI OSEWITSCH FÄHNRICH Russian Army
AMUROSEJEW GRIGORI IWANOWICZ FÄHNRICH Russian Army
WUNSCH WALTER MUSKETIER German army
ZWICKER GUSTAV RESERVIST German army
POHL EMIL MUSKETIER German army
KASTEN PAUL MUSKETIER German army
BRUNKHORST HEINRICH MUSKETIER German army
SKOWACZEK KARL MUSKETIER German army
SCHUNK OSKAR INFANTERIST German army
MOHR OTTO MUSKETIER Russian Army
KOSARATOWA ILIA ZUGSFÜHRER Russian Army
SAMUELOW ALEXANDER SAMUELOW Russian Army
MEJCZO JOSEF Austro-Hungarian Army
NOWAK VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEHLING ALBERT MUSKETIER German army
RAU HEINRICH MUSKETIER German army
GENIESER BRUNO MUSKETIER German army
MARSCHNER PAUL MUSKETIER German army
JENTSCH PAUL MUSKETIER German army
MARSOLEK JOHANN MUSKETIER German army
KRETSCHMANN MAX MUSKETIER German army
WAGNER PAUL MUSKETIER German army
MEINERS HEINRICH MUSKETIER German army
KAMPA FRANZ GEFREITER German army
SKLARZ ERICH MUSKETIER German army
JACKST GUSTAV GEFREITER German army
KNAACK THEODOR UNTEROFFIZIER German army
PRYK GEORG MUSKETIER German army
ENKELMANN GERHARD MUSKETIER German army
KLATT JULIUS MUSKETIER German army
SCHELER FRANZ MUSKETIER German army
HENTSCHEL MAX MUSKETIER German army
VOWINKEL MARTIN INFANTERIST German army
WALETZKO JOHANN FELDWEBEL German army
GERSTMEYER GEORG VIZE FELDWEBEL German army
HÜBNER FRITZ UNTEROFFIZIER German army
PLEWNIA VINZENZ MUSKETIER German army
KRON PAUL MUSKETIER German army
KASPRZAK MATHÄUS LEUTNANT Austro-Hungarian Army
LORENZ ALOIS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 3
Russian Army 141