Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-008
188
44
Cmentarz znajduje się na północny zachód od parku i pałacu Skrzyńskich. Zbudowany jest na planie symetrycznego, wydłużonego wieloboku i otoczony kamiennymi słupami połączonymi betonowym płotem. Zamykana dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów brama znajduje się od strony południowo-zachodniej. Na kamiennym słupie przy wejściu umieszczona jest tablica z podstawowymi informacjami o cmentarzu i remoncie wykonanym w 1998 r. Dodatkowo przy wejściu znajduje się stelaż z pulpitową tablicą z informacjami o cmentarzu w języku polskim i niemieckim, ufundowaną przez Powiat Gorlicki.

Głównym elementem cmentarza jest pomnik z ciosów kamiennych, w kształcie masywnego obelisku, na którego czterech ścianach znajdują się krzyże z kamiennych bloków.

Groby są rozmieszczone regularnie wzdłuż głównej alei i wokół pomnika. Występują tu nagrobki w formie umieszczonych na betonowych podstawach:
– zakończonych trójkątnie betonowych stel, flankowanych krótkimi prostopadłościennymi blokami,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel, flankowanych szerokimi prostopadłościennymi blokami.

Na stelach znajdują się prostokątne nisze na tabliczki imienne oraz żeliwne krzyże:
– lotaryńskie z motywem liści lipy (na grobach żołnierzy armii rosyjskiej),
– krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego (na grobach żołnierzy armii austro-węgierskiej),
– krzyże maltańskie z motywem liści dębu (na grobach żołnierzy armii niemieckiej).

W 9 grobach zbiorowych i 136 pojedynczych pochowano 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 32 z niemieckiej i 149 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 281-332 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 115, 118 (fotografie archiwalne)
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 3/1/0/9/7968 (2 fotografie archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
DROBILOW PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
SCHWATSCHKO UTEMI INFANTERIST Armia rosyjska
AFANIN ALEXANDER INFANTERIST Armia rosyjska
BURININ WASIL KANONIER Armia rosyjska
KUSNIM GRIGORI OSEWITSCH FÄHNRICH Armia rosyjska
AMUROSEJEW GRIGORI IWANOWICZ FÄHNRICH Armia rosyjska
WUNSCH WALTER MUSKETIER Armia niemiecka
ZWICKER GUSTAV RESERVIST Armia niemiecka
POHL EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
KASTEN PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
BRUNKHORST HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
SKOWACZEK KARL MUSKETIER Armia niemiecka
SCHUNK OSKAR INFANTERIST Armia niemiecka
MOHR OTTO MUSKETIER Armia rosyjska
KOSARATOWA ILIA ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
SAMUELOW ALEXANDER SAMUELOW Armia rosyjska
MEJCZO JOSEF Armia austro-węgierska
NOWAK VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEHLING ALBERT MUSKETIER Armia niemiecka
RAU HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
GENIESER BRUNO MUSKETIER Armia niemiecka
MARSCHNER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
JENTSCH PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
MARSOLEK JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
KRETSCHMANN MAX MUSKETIER Armia niemiecka
WAGNER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
MEINERS HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
KAMPA FRANZ GEFREITER Armia niemiecka
SKLARZ ERICH MUSKETIER Armia niemiecka
JACKST GUSTAV GEFREITER Armia niemiecka
KNAACK THEODOR UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
PRYK GEORG MUSKETIER Armia niemiecka
ENKELMANN GERHARD MUSKETIER Armia niemiecka
KLATT JULIUS MUSKETIER Armia niemiecka
SCHELER FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
HENTSCHEL MAX MUSKETIER Armia niemiecka
VOWINKEL MARTIN INFANTERIST Armia niemiecka
WALETZKO JOHANN FELDWEBEL Armia niemiecka
GERSTMEYER GEORG VIZE FELDWEBEL Armia niemiecka
HÜBNER FRITZ UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
PLEWNIA VINZENZ MUSKETIER Armia niemiecka
KRON PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
KASPRZAK MATHÄUS LEUTNANT Armia austro-węgierska
LORENZ ALOIS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 3
Armia rosyjska 141