Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201090-003
161
69
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z kamiennych słupów z czterospadową, betonową nakrywą, połączonych drewnianym sztachetowym płotem. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej. Zamykaną jednoskrzydłową drewnianą furtką bramę, tworzą dwa kamienne słupy, zwieńczone drewnianymi krzyżami i połączone drewnianą kratą.

Główny element cmentarza to usytuowana w narożniku ogrodzenia na kamiennym słupie, nakryta dwuspadowym daszkiem, zwieńczona krzyżem kapliczka z obrazem Chrystusa.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– zakończonych trójkątnie, betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną (10 szt.),
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z owalną emaliowaną tabliczką,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca dębowego,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca laurowego
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich z motywem liścia lipy (5 szt.) ,
– krzyży z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion (8 szt.).

Na części nagrobków umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 14 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 76 z niemieckiej i 60 z rosyjskiej, poległych w grudniu 1914 roku.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 210-211 (pierwotny wykaz pochowanych), s. 355 (plan cmentarza), s. 1083-1113 (plan cmentarza i wykaz pochowanych),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 350.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 130-132.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 332-333.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 75.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BECKERS KARL GEFREITER Deutsche Armee
JULIUS PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHADENBERG PAUL Deutsche Armee
FABIANCZYK LEO WEHRMANN Deutsche Armee
JANSEN HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
KLOSTER AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
SCHROER HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
KESSEL LEO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
STRUBIG ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BUSCH OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
JÄCKEL KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
VOLLBERCH FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
GRÄWINGER [GLÄWINGER] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
HILLE FERDINAND WEHRMANN Deutsche Armee
SOBRIEG [SOBIEREJ] EMIL GEFREITER Deutsche Armee
STIEBING JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
GÖBEL WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
FRINGS CHRISTIAN GEFREITER Deutsche Armee
KUCHARSKI FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
KÖNIG FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
KLENNER AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
FREISE HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
HEMKENS [HEMKEMS] HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
SCHÄFER JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
WEYER [WEYERS] OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
CONRAD KARL ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
HÖLSCHER AUGUST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
DULISCH JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
GERVERS HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
HINSSEN THEODOR UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SONTERMANN [SONDERMANN] ARTHUR MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
DOBROSIELSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
ICKS HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
KONRAD EMIL RESERVIST Deutsche Armee
KOTZ KARL ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
THRUN REINHOLD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
TOLLE HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
PUCK STANISLAUS WEHRMANN Deutsche Armee
SCHIMMELPFENIG JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
RIEBOW WILHELM OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
JENRICH RUDOLF JÄGER Deutsche Armee
OPPERMANN OTTO JÄGER Deutsche Armee
SCHÜRHOFF [SCHIERHOFF] EUGEN JÄGER Deutsche Armee
FISCHER ERNST OBERJÄGER Deutsche Armee
GOTTER JOHANN JÄGER Deutsche Armee
LUSKE [LUCKE] EWALD JÄGER Deutsche Armee
SAUL JOSEF JÄGER Deutsche Armee
SCHMIDT PAUL JÄGER Deutsche Armee
FISCHER ERNST GEFREITER Deutsche Armee
BRESSLER [BREHSLER] ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
EGELS FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
MAREK RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
SCHÄFER LEUTNANT IN DER RESERVE Deutsche Armee
ZENTHÖFER JULIUS KANONIER Deutsche Armee
KLEINEBUDDE HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BIER OTTO WEHRMANN Deutsche Armee
STARK EMIL RESERVIST Deutsche Armee
ROTTSCHÄFFER THEODOR ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
RÖLWER HUBERT WEHRMANN Deutsche Armee
CLEWEN THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
FLEDER MAX WEHRMANN Deutsche Armee
LERBS KARL WEHRMANN Deutsche Armee
KAUFFELD RUDOLF MUSKETIER Deutsche Armee
SENFT GUSTAV GEFREITER Deutsche Armee
PANKOKE WILHELM KANONIER Deutsche Armee
LOFFLER OTTO KANONIER Deutsche Armee
KOTOWSKI FRANZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BALLOFF HERMANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 25
Russische Armee 60
Deutsche Armee 7