Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201090-003
161
69
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z kamiennych słupów z czterospadową, betonową nakrywą, połączonych drewnianym sztachetowym płotem. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej. Zamykaną jednoskrzydłową drewnianą furtką bramę, tworzą dwa kamienne słupy, zwieńczone drewnianymi krzyżami i połączone drewnianą kratą.

Główny element cmentarza to usytuowana w narożniku ogrodzenia na kamiennym słupie, nakryta dwuspadowym daszkiem, zwieńczona krzyżem kapliczka z obrazem Chrystusa.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– zakończonych trójkątnie, betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną (10 szt.),
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z owalną emaliowaną tabliczką,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca dębowego,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca laurowego
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich z motywem liścia lipy (5 szt.) ,
– krzyży z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion (8 szt.).

Na części nagrobków umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 14 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 76 z niemieckiej i 60 z rosyjskiej, poległych w grudniu 1914 roku.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 210-211 (pierwotny wykaz pochowanych), s. 355 (plan cmentarza), s. 1083-1113 (plan cmentarza i wykaz pochowanych),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 350.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 130-132.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 332-333.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 75.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BECKERS KARL GEFREITER Armia niemiecka
JULIUS PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
SCHADENBERG PAUL Armia niemiecka
FABIANCZYK LEO WEHRMANN Armia niemiecka
JANSEN HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
KLOSTER AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
SCHROER HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
KESSEL LEO KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
STRUBIG ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BUSCH OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
JÄCKEL KARL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
VOLLBERCH FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
GRÄWINGER [GLÄWINGER] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
HILLE FERDINAND WEHRMANN Armia niemiecka
SOBRIEG [SOBIEREJ] EMIL GEFREITER Armia niemiecka
STIEBING JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
GÖBEL WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
FRINGS CHRISTIAN GEFREITER Armia niemiecka
KUCHARSKI FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
KÖNIG FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
KLENNER AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
FREISE HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
HEMKENS [HEMKEMS] HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
SCHÄFER JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
WEYER [WEYERS] OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
CONRAD KARL ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
HÖLSCHER AUGUST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
DULISCH JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
GERVERS HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
HINSSEN THEODOR UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
SONTERMANN [SONDERMANN] ARTHUR MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMIDT WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
DOBROSIELSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
ICKS HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
KONRAD EMIL RESERVIST Armia niemiecka
KOTZ KARL ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
THRUN REINHOLD UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
TOLLE HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
PUCK STANISLAUS WEHRMANN Armia niemiecka
SCHIMMELPFENIG JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
RIEBOW WILHELM OFFIZIER STELLVERTRETER Armia niemiecka
JENRICH RUDOLF JÄGER Armia niemiecka
OPPERMANN OTTO JÄGER Armia niemiecka
SCHÜRHOFF [SCHIERHOFF] EUGEN JÄGER Armia niemiecka
FISCHER ERNST OBERJÄGER Armia niemiecka
GOTTER JOHANN JÄGER Armia niemiecka
LUSKE [LUCKE] EWALD JÄGER Armia niemiecka
SAUL JOSEF JÄGER Armia niemiecka
SCHMIDT PAUL JÄGER Armia niemiecka
FISCHER ERNST GEFREITER Armia niemiecka
BRESSLER [BREHSLER] ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER Armia niemiecka
EGELS FRIEDRICH GEFREITER Armia niemiecka
MAREK RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
SCHÄFER LEUTNANT IN DER RESERVE Armia niemiecka
ZENTHÖFER JULIUS KANONIER Armia niemiecka
KLEINEBUDDE HEINRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BIER OTTO WEHRMANN Armia niemiecka
STARK EMIL RESERVIST Armia niemiecka
ROTTSCHÄFFER THEODOR ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
RÖLWER HUBERT WEHRMANN Armia niemiecka
CLEWEN THEODOR WEHRMANN Armia niemiecka
FLEDER MAX WEHRMANN Armia niemiecka
LERBS KARL WEHRMANN Armia niemiecka
KAUFFELD RUDOLF MUSKETIER Armia niemiecka
SENFT GUSTAV GEFREITER Armia niemiecka
PANKOKE WILHELM KANONIER Armia niemiecka
LOFFLER OTTO KANONIER Armia niemiecka
KOTOWSKI FRANZ UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BALLOFF HERMANN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 25
Armia rosyjska 60
Armia niemiecka 7