Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201090-003
161
69
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z kamiennych słupów z czterospadową, betonową nakrywą, połączonych drewnianym sztachetowym płotem. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej. Zamykaną jednoskrzydłową drewnianą furtką bramę, tworzą dwa kamienne słupy, zwieńczone drewnianymi krzyżami i połączone drewnianą kratą.

Główny element cmentarza to usytuowana w narożniku ogrodzenia na kamiennym słupie, nakryta dwuspadowym daszkiem, zwieńczona krzyżem kapliczka z obrazem Chrystusa.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– zakończonych trójkątnie, betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną (10 szt.),
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z owalną emaliowaną tabliczką,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca dębowego,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca laurowego
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich z motywem liścia lipy (5 szt.) ,
– krzyży z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion (8 szt.).

Na części nagrobków umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 14 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 76 z niemieckiej i 60 z rosyjskiej, poległych w grudniu 1914 roku.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 210-211 (pierwotny wykaz pochowanych), s. 355 (plan cmentarza), s. 1083-1113 (plan cmentarza i wykaz pochowanych),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 350.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 130-132.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 332-333.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 75.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BECKERS KARL GEFREITER Немецкая армия
JULIUS PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SCHADENBERG PAUL Немецкая армия
FABIANCZYK LEO WEHRMANN Немецкая армия
JANSEN HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
KLOSTER AUGUST RESERVIST Немецкая армия
SCHROER HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
KESSEL LEO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
STRUBIG ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BUSCH OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
JÄCKEL KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
VOLLBERCH FRANZ RESERVIST Немецкая армия
GRÄWINGER [GLÄWINGER] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
HILLE FERDINAND WEHRMANN Немецкая армия
SOBRIEG [SOBIEREJ] EMIL GEFREITER Немецкая армия
STIEBING JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
GÖBEL WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
FRINGS CHRISTIAN GEFREITER Немецкая армия
KUCHARSKI FRANZ RESERVIST Немецкая армия
KÖNIG FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
KLENNER AUGUST RESERVIST Немецкая армия
FREISE HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HEMKENS [HEMKEMS] HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
SCHÄFER JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
WEYER [WEYERS] OTTO MUSKETIER Немецкая армия
CONRAD KARL ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HÖLSCHER AUGUST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
DULISCH JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
GERVERS HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HINSSEN THEODOR UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SONTERMANN [SONDERMANN] ARTHUR MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
DOBROSIELSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
ICKS HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
KONRAD EMIL RESERVIST Немецкая армия
KOTZ KARL ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
THRUN REINHOLD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
TOLLE HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
PUCK STANISLAUS WEHRMANN Немецкая армия
SCHIMMELPFENIG JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
RIEBOW WILHELM OFFIZIER STELLVERTRETER Немецкая армия
JENRICH RUDOLF JÄGER Немецкая армия
OPPERMANN OTTO JÄGER Немецкая армия
SCHÜRHOFF [SCHIERHOFF] EUGEN JÄGER Немецкая армия
FISCHER ERNST OBERJÄGER Немецкая армия
GOTTER JOHANN JÄGER Немецкая армия
LUSKE [LUCKE] EWALD JÄGER Немецкая армия
SAUL JOSEF JÄGER Немецкая армия
SCHMIDT PAUL JÄGER Немецкая армия
FISCHER ERNST GEFREITER Немецкая армия
BRESSLER [BREHSLER] ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER Немецкая армия
EGELS FRIEDRICH GEFREITER Немецкая армия
MAREK RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
SCHÄFER LEUTNANT IN DER RESERVE Немецкая армия
ZENTHÖFER JULIUS KANONIER Немецкая армия
KLEINEBUDDE HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BIER OTTO WEHRMANN Немецкая армия
STARK EMIL RESERVIST Немецкая армия
ROTTSCHÄFFER THEODOR ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
RÖLWER HUBERT WEHRMANN Немецкая армия
CLEWEN THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
FLEDER MAX WEHRMANN Немецкая армия
LERBS KARL WEHRMANN Немецкая армия
KAUFFELD RUDOLF MUSKETIER Немецкая армия
SENFT GUSTAV GEFREITER Немецкая армия
PANKOKE WILHELM KANONIER Немецкая армия
LOFFLER OTTO KANONIER Немецкая армия
KOTOWSKI FRANZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BALLOFF HERMANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 25
Русская армия 60
Немецкая армия 7