Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201060-009
993
290
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony wschodniej i niewielkim prostokątnym aneksem od strony zachodniej. Od strony półkolistego, prostokątnego aneksu, zachodnich naroży ogrodzenie ma formę pełnego muru kamiennego z betonową nakrywą, a z pozostałych stron –nakrytymi betonowymi, czterospadowymi nakrywami, kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Na cmentarz prowadzą dwa ujęte w kamienne słupy wejścia, znajdujące się od północny i od południa, pomiędzy murem półkolistego aneksu, a ogrodzeniem pozostałej części cmentarza.

Obszar cmentarza podzielony jest na dwie kwatery kamiennym murkiem z przejściem w środkowej części, flankowanym dwoma kamiennymi słupami i poprzedzonym betonowymi schodami.

Na osi głównej rozmieszczone są trzy akcenty architektoniczne. W linii kamiennego muru, stanowiącego ogrodzenie małego prostokątnego aneksu znajduje się wysoki, ryzalitowany krzyż z kamiennych bloków z tablicą, na której widnieje inskrypcja:
„AUF DEN/ WESTGALIZISCHEN SCHLACHTENFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES/ 1916–1917/ VOM KuK MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER FDL. WOLFZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHÖFE/ DAVON IN BEREICHE DER/ K.K. BEZIRKHAUPTMANSCHAFT/ BOCHNIA 46 FRIEDHÖFE – / ERBAUT WORDEN."
Kolejny akcent architektoniczny to usytuowana w środku dużej prostokątnej kwatery kamienna ściana pomnikowa z bocznymi uskokami i wmurowaną marmurową i uszkodzoną tablicą napisem: „IN DIE/ UNSTERBLICHK.../ FÜHRT DAS TOR/ DES TODES/ DIE TREUEN".
Trzeci akcent architektoniczny cmentarza znajduje się okrągłym, kamiennym tarasie w obrębie półkolistej kwatery. Ma formę kamiennego pomnika zwieńczonego ostrosłupem z krzyżem łacińskim na szczycie. W niszach na ścianach monumentu znajdują żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

W obrębie cmentarza znajdują się nagrobki w formie dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami, betonowych stel zwieńczonych żeliwnymi, krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego oraz osadzonych na betonowych cokołach:

– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Groby mają układ nieregularny. Zbiorowe mogiły razem z pomnikiem w półkolistej kwaterze układają się w krzyż maltański.

W 56 grobach zbiorowych i 19 pojedynczych pochowano 96 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 291 z armii niemieckiej i 606 z armii rosyjskiej, poległych w walkach w listopadzie i grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 205-211, (wykaz pochowanych pierwotny) , 343 (plan), 829-879 (plan i wykaz pochowanych ostateczny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 358-359.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 141-149.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 335-336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 78.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
UGNOW [RUGNOWA] SERGEJ Russische Armee
BOCKSTEGER HUBERT UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BERG, VAN DE HEKTOR [PETER] WEHRMANN Deutsche Armee
LEHNEN NIKOLAUS WEHRMANN Deutsche Armee
WESTERHEIDE HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
HESSE WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
HOLTSCHNEIDER HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
LANGE FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
ZECKEBAND [LECKEBAND] FRIEDRICH FELDWEBEL Deutsche Armee
KÖRING HUBERT RESERVIST Deutsche Armee
SWIRTZINSKI JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHAMP FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
VOGELSÄNGER WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
SKRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
PIRSCHEL ALBERT WEHRMANN Deutsche Armee
HAHN FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
POSTLER GEFREITER Deutsche Armee
BECKER WEHRMANN Deutsche Armee
GEISSLER WEHRMANN Deutsche Armee
SAMDEJ SIMON JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BIRO LADISLAUS UNTERJÄGER TITULAR-ZUGFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MAKSYMIUK NIKOLAUS RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PITYLAK JOHANN RESERVIST PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
TYMCZUK BASIL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MOROSZY JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
MASNYK PAUL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOZAK WASYL UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
JACEJKO ANDREJ PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KUBASIEWICZ JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MOSKALUK ONUFRY JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MAKARUK STEFAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TUN PROKOP JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ZARSKI STEFAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BABY [BABIJ] MICHAEL RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MUDRYKOWSKI ALEXANDER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PRONYCZ DANYLO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NALDORNAK BASIL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ZUBKOW IWAN RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHULDES FERDINAND RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DANYLUK HRYHOR RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KULYNYCZ MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KORACZUK [KOZUCZOK] MICHAEL KORPORAL [ERSATZ JÄGER] Österreich-Ungarische Armee
BETTE FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
EGGERT PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
LINNEMANN JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
HAUFF FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
GROSSMANN MORITZ Deutsche Armee
LEHNEN JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
OLAS IGNATZ RESERVIST Deutsche Armee
PLUM HUGO WEHRMANN Deutsche Armee
SUMOWSKI JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
WISNIEWSKI JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
LEN WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
KÖNIG WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
IFLAND WILHELM ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
PEUSER ERNST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WALKOWIAK FRANZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WIESCHER HUGO WEHRMANN Deutsche Armee
KLOPPERT WEHRMANN Deutsche Armee
UEBBER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WOŹNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
GUDDAT PAUL GEFREITER Deutsche Armee
SCHMIDT MUSKETIER Deutsche Armee
TADASZAK MUSKETIER Deutsche Armee
WEISS EUGEN RESERVIST Deutsche Armee
WIETRICHOWSKI MUSKETIER Deutsche Armee
HOPP FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
ALBRECHT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BOCZNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BICKER [BICKERT] HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
BLOCK AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
BEHRING HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
DREYER AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
EGGERSMANN ARNOLD RESERVIST Deutsche Armee
FLORACK FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
GRÖNE HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
HEITBRINK GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
HENSICK ERNST RESERVIST Deutsche Armee
HELMSTETTER LUDWIG WEHRMANN Deutsche Armee
IMHOF JAKOB ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KOCH ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KÖNIG WALTER RESERVIST Deutsche Armee
LAUF FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
LEDEBRINK AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
LIESS KARL RESERVIST Deutsche Armee
LÖHMANN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MEIER II WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
NIESENHAUS KARL ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
PRIES ADOLF RESERVITZ Deutsche Armee
PAMPE I ANTON Deutsche Armee
SUNDERMANN HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
SCHULTE I HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
STYPERECK JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
STUCKE KARL RESERVIST Deutsche Armee
STINN THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
STEFANSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WORTMANN HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
WERTH DIETRICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
WEIMANN WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
WELGE KARL MUSKETIER Deutsche Armee
BRAUN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BECKER FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
BRADO OTTO WEHRMANN Deutsche Armee
FUHRMANN FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
HEIDRICH WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
HEMMINGHAUS HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HILKER WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
JUDAS JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KORTHANKE FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
KÜHN HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
KRAMBRICH HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
RZEZNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHITEK OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
SZUMSKI ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SPIELMANN WEHRMANN Deutsche Armee
SCHULTZ RESERVIST Deutsche Armee
MOCHNACKI MIRON LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
DUBINSKI FRANZ KAPITÄN Russische Armee
FRIEDRICH KARL REGIMENTARZT Österreich-Ungarische Armee
FLEISCHMANN SÁNDOR LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
JERMOLAJA PAUL KAPITÄN Russische Armee
DANSIG LUDWIG FELDWEBEL Deutsche Armee
MAUSBECK ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BRANDHORST CHRISTIAN WEHRMANN Deutsche Armee
HORST ERNST RESERVIST Deutsche Armee
KATENBRINK CHRISTIAN RESERVIST Deutsche Armee
ORTMANN HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
THISSEN KARL RESERVIST Deutsche Armee
ZUTELGTE HERMANN RESERVIST Deutsche Armee
OBERSTE STEINHORST THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
REINTJES HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
SCHÄFER KARL RESERVIST Deutsche Armee
SCHMENK JOHANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WEILAND ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BOSCH JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
BRANDT KARL MUSKETIER Deutsche Armee
BONN VON GERHARD WEHRMANN Deutsche Armee
HEDRAM GUSTAV WEHRMANN Deutsche Armee
MÖLLER OTTO WEHRMANN Deutsche Armee
MÜHLEN JAKOB WEHRMANN Deutsche Armee
RICKLING WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
SOBICH ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
SÖLTENFUSS WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
SCHMIDT ADOLF WEHRMANN Deutsche Armee
MÜLLER MAX ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
RIES WILHELM ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHMITZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
TEUTSCH ADAM ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
LIESMANN FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
THELEN ALOIS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
DIEL ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
KÄHMER WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
KLOMANN JAKOB WEHRMANN Deutsche Armee
SCHMITZ WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
SCHULZE KONRAD WEHRMANN Deutsche Armee
WAND FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BRUCH, AUS DEM ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
CZABLINSKI JOSEF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
DRIEMEIER [DREIMEIER] WEHRMANN Deutsche Armee
FISCHER WEHRMANN Deutsche Armee
HENGST RESERVIST Deutsche Armee
HÄNGERT RESERVIST Deutsche Armee
JASBACH WEHRMANN Deutsche Armee
KORSMEIER WEHRMANN Deutsche Armee
KISSHEUER KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KREFT WEHRMANN Deutsche Armee
MICHAEL WEHRMANN Deutsche Armee
REIL RESERVIST Deutsche Armee
ARNING EWALD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
FALTIN WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
KOWALLA [KOWALDA] STANISLAUS WEHRMANN Deutsche Armee
WIEMERS PETER WEHRMANN Deutsche Armee
BOLIBRZUCH PAUL WEHRMANN Deutsche Armee
DOMHÖVER JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
HATKÄMPER HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
HAU JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
KLEFFMANN HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
KÖSTER JULIUS RESERVIST Deutsche Armee
KREIKMANN DIETRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER Deutsche Armee
NIEMEIER HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
NÖLKES JOHANNES WEHRMANN Deutsche Armee
PISOWOTZKI AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
POLLEIS PAUL WEHRMANN Deutsche Armee
QUOHS LUDWIG WEHRMANN Deutsche Armee
RÖHE [LÖHE] FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
SZWED LUDWIG WEHRMANN Deutsche Armee
SCHMIDT KARL RESERVIST Deutsche Armee
STAMMLER FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
WEHMEYER ADOLF GEFREITER Deutsche Armee
WERNICKI [WERNICKE] OTTO RESERVIST Deutsche Armee
ECHTERNKAMP AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
TAMM VALENTIN WEHRMANN Deutsche Armee
HINDERSMANN FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
BUCKER HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
GOTTSCHLING JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
BAMBERG WALDEMAR WEHRMANN Deutsche Armee
SCHWARZ STEFAN WEHRMANN Deutsche Armee
THÖLEN JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
LEYERS MATHIAS WEHRMANN Deutsche Armee
HEIBROCK HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
KWIATEK FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
LISSON AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
BASTIANS ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
GRÄBENER JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
DILL ERNST WEHRMANN Deutsche Armee
HEUSER [HAUSER] FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
BENTLAGE HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
LOWARTZ GOTTFRIED WEHRMANN Deutsche Armee
CONRAD WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
DOERING PETER WEHRMANN Deutsche Armee
KRZOSKA ROBERT WEHRMANN Deutsche Armee
ZÖLZER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KRAUSE MUSKETIER Deutsche Armee
REYPA JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHÖPPING WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
STRZELZICK LUDWIG WEHRMANN Deutsche Armee
STASCHEWSKI FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
WEHNER GOTTFRIED LANDSTURMMANN Deutsche Armee
BRUCKMANN GERHARD RESERVIST Deutsche Armee
NAUMANN WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BOTHEN THEODOR Deutsche Armee
HEEP MARTIN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GERWATOWSKI LUDWIG RESERVIST Deutsche Armee
STOLZENFELS GUSTAV UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HERMANN ERNST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHRÖDER JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
WOLF ALFONS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
RICHTERS KARL GEFREITER Deutsche Armee
SCHWIRKMANN JULIUS GEFREITER Deutsche Armee
BUCKPESCH HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHWEINSBERG RUDOLF MUSKETIER Deutsche Armee
WALLE ERNST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
EISENBERG DIETRICH WEHRMANN Deutsche Armee
SÜWOLTE KASPAR GEFREITER Deutsche Armee
FREYERMUTH [TREYERMUTH] GEORG Deutsche Armee
HARUBILSKI THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
SCHWANKE OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
HÄUSER ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
RENSCHEL ARTHUR MUSKETIER Deutsche Armee
DIERSCHKE AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
HENNOLD GUSTAV WEHRMANN Deutsche Armee
SCHÄFER WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
SCHUHMACHER KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MÖLLER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
THIELKER GUSTAV KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
VEDDER ERICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
TUSKY LUDWIG MUSKETIER Deutsche Armee
VOLLBACH WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
ZOCH AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
VOGT MUSKETIER Deutsche Armee
OCHLER LEOPOLD LEUTNANT Deutsche Armee
MÜLLER HERMANN AUGUST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KRÄCK AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
KINOWSKI MUSKETIER Deutsche Armee
KROHN RESERVIST-MUSKETIER Deutsche Armee
KROLBASSA [KIOLBASSA] JOSEF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KRUPPA ALEX ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
LANGE FRANZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
LEIMBERG MUSKETIER Deutsche Armee
LOBECK JOHANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
MORECK [MARECK] FRANZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
ANDRURZYK NESTOR JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ANDRUSZCZAK MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BAJGER MICHAEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ZOPPA JORDAKI RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MYCAK MICHAEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TRYNIUK NIKOLAUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HOWRAN MICHAEL RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PILCH VEL CUNIAK PAUL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GALYGA DMYTER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PYNCZUK JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SANOTIUK JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HOFFMANN ANTON JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ABRANIUK GEORG JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GOGOMANN ALEXANDER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FLEJTUTA JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GOLDZIAK WASYL ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GABOR SCHLOMA RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HANDZIUK HAWRYŁO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MYKIETYN JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HARASYNIUK TYFON DANYŁO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BILECKI PANTALEJ ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CYBULSKI BASIL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LUBLINIEC MICHAEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LEONDOWSKI PAUL RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOROBIJ BASIL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KORACZOK WASIL PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KOPANICKI BASIL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 42
Deutsche Armee 58
Russische Armee 603