Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201060-009
993
290
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony wschodniej i niewielkim prostokątnym aneksem od strony zachodniej. Od strony półkolistego, prostokątnego aneksu, zachodnich naroży ogrodzenie ma formę pełnego muru kamiennego z betonową nakrywą, a z pozostałych stron –nakrytymi betonowymi, czterospadowymi nakrywami, kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Na cmentarz prowadzą dwa ujęte w kamienne słupy wejścia, znajdujące się od północny i od południa, pomiędzy murem półkolistego aneksu, a ogrodzeniem pozostałej części cmentarza.

Obszar cmentarza podzielony jest na dwie kwatery kamiennym murkiem z przejściem w środkowej części, flankowanym dwoma kamiennymi słupami i poprzedzonym betonowymi schodami.

Na osi głównej rozmieszczone są trzy akcenty architektoniczne. W linii kamiennego muru, stanowiącego ogrodzenie małego prostokątnego aneksu znajduje się wysoki, ryzalitowany krzyż z kamiennych bloków z tablicą, na której widnieje inskrypcja:
„AUF DEN/ WESTGALIZISCHEN SCHLACHTENFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES/ 1916–1917/ VOM KuK MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER FDL. WOLFZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHÖFE/ DAVON IN BEREICHE DER/ K.K. BEZIRKHAUPTMANSCHAFT/ BOCHNIA 46 FRIEDHÖFE – / ERBAUT WORDEN."
Kolejny akcent architektoniczny to usytuowana w środku dużej prostokątnej kwatery kamienna ściana pomnikowa z bocznymi uskokami i wmurowaną marmurową i uszkodzoną tablicą napisem: „IN DIE/ UNSTERBLICHK.../ FÜHRT DAS TOR/ DES TODES/ DIE TREUEN".
Trzeci akcent architektoniczny cmentarza znajduje się okrągłym, kamiennym tarasie w obrębie półkolistej kwatery. Ma formę kamiennego pomnika zwieńczonego ostrosłupem z krzyżem łacińskim na szczycie. W niszach na ścianach monumentu znajdują żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

W obrębie cmentarza znajdują się nagrobki w formie dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami, betonowych stel zwieńczonych żeliwnymi, krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego oraz osadzonych na betonowych cokołach:

– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Groby mają układ nieregularny. Zbiorowe mogiły razem z pomnikiem w półkolistej kwaterze układają się w krzyż maltański.

W 56 grobach zbiorowych i 19 pojedynczych pochowano 96 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 291 z armii niemieckiej i 606 z armii rosyjskiej, poległych w walkach w listopadzie i grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 205-211, (wykaz pochowanych pierwotny) , 343 (plan), 829-879 (plan i wykaz pochowanych ostateczny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 358-359.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 141-149.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 335-336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 78.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
UGNOW [RUGNOWA] SERGEJ Русская армия
BOCKSTEGER HUBERT UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BERG, VAN DE HEKTOR [PETER] WEHRMANN Немецкая армия
LEHNEN NIKOLAUS WEHRMANN Немецкая армия
WESTERHEIDE HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
HESSE WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
HOLTSCHNEIDER HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
LANGE FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
ZECKEBAND [LECKEBAND] FRIEDRICH FELDWEBEL Немецкая армия
KÖRING HUBERT RESERVIST Немецкая армия
SWIRTZINSKI JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHAMP FRANZ RESERVIST Немецкая армия
VOGELSÄNGER WILHELM GEFREITER Немецкая армия
SKRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
PIRSCHEL ALBERT WEHRMANN Немецкая армия
HAHN FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
POSTLER GEFREITER Немецкая армия
BECKER WEHRMANN Немецкая армия
GEISSLER WEHRMANN Немецкая армия
SAMDEJ SIMON JÄGER Австро-венгерская армия
BIRO LADISLAUS UNTERJÄGER TITULAR-ZUGFÜHRER Австро-венгерская армия
MAKSYMIUK NIKOLAUS RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
PITYLAK JOHANN RESERVIST PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
TYMCZUK BASIL JÄGER Австро-венгерская армия
MOROSZY JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
MASNYK PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
KOZAK WASYL UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
JACEJKO ANDREJ PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
KUBASIEWICZ JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MOSKALUK ONUFRY JÄGER Австро-венгерская армия
MAKARUK STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
TUN PROKOP JÄGER Австро-венгерская армия
ZARSKI STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
BABY [BABIJ] MICHAEL RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
MUDRYKOWSKI ALEXANDER JÄGER Австро-венгерская армия
PRONYCZ DANYLO JÄGER Австро-венгерская армия
NALDORNAK BASIL JÄGER Австро-венгерская армия
ZUBKOW IWAN RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
SCHULDES FERDINAND RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
DANYLUK HRYHOR RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
KULYNYCZ MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
KORACZUK [KOZUCZOK] MICHAEL KORPORAL [ERSATZ JÄGER] Австро-венгерская армия
BETTE FRITZ GEFREITER Немецкая армия
EGGERT PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
LINNEMANN JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
HAUFF FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
GROSSMANN MORITZ Немецкая армия
LEHNEN JOHANN GEFREITER Немецкая армия
OLAS IGNATZ RESERVIST Немецкая армия
PLUM HUGO WEHRMANN Немецкая армия
SUMOWSKI JOHANN RESERVIST Немецкая армия
WISNIEWSKI JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
LEN WILHELM GEFREITER Немецкая армия
KÖNIG WILHELM RESERVIST Немецкая армия
IFLAND WILHELM ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
PEUSER ERNST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WALKOWIAK FRANZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WIESCHER HUGO WEHRMANN Немецкая армия
KLOPPERT WEHRMANN Немецкая армия
UEBBER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WOŹNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
GUDDAT PAUL GEFREITER Немецкая армия
SCHMIDT MUSKETIER Немецкая армия
TADASZAK MUSKETIER Немецкая армия
WEISS EUGEN RESERVIST Немецкая армия
WIETRICHOWSKI MUSKETIER Немецкая армия
HOPP FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
ALBRECHT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BOCZNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BICKER [BICKERT] HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
BLOCK AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
BEHRING HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
DREYER AUGUST RESERVIST Немецкая армия
EGGERSMANN ARNOLD RESERVIST Немецкая армия
FLORACK FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
GRÖNE HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
HEITBRINK GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
HENSICK ERNST RESERVIST Немецкая армия
HELMSTETTER LUDWIG WEHRMANN Немецкая армия
IMHOF JAKOB ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KOCH ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KÖNIG WALTER RESERVIST Немецкая армия
LAUF FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
LEDEBRINK AUGUST RESERVIST Немецкая армия
LIESS KARL RESERVIST Немецкая армия
LÖHMANN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MEIER II WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
NIESENHAUS KARL ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
PRIES ADOLF RESERVITZ Немецкая армия
PAMPE I ANTON Немецкая армия
SUNDERMANN HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
SCHULTE I HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
STYPERECK JOSEF RESERVIST Немецкая армия
STUCKE KARL RESERVIST Немецкая армия
STINN THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
STEFANSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WORTMANN HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
WERTH DIETRICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
WEIMANN WILHELM GEFREITER Немецкая армия
WELGE KARL MUSKETIER Немецкая армия
BRAUN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BECKER FRITZ GEFREITER Немецкая армия
BRADO OTTO WEHRMANN Немецкая армия
FUHRMANN FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
HEIDRICH WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
HEMMINGHAUS HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HILKER WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
JUDAS JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KORTHANKE FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
KÜHN HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
KRAMBRICH HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
RZEZNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHITEK OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
SZUMSKI ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SPIELMANN WEHRMANN Немецкая армия
SCHULTZ RESERVIST Немецкая армия
MOCHNACKI MIRON LEUTNANT Австро-венгерская армия
DUBINSKI FRANZ KAPITÄN Русская армия
FRIEDRICH KARL REGIMENTARZT Австро-венгерская армия
FLEISCHMANN SÁNDOR LEUTNANT Австро-венгерская армия
JERMOLAJA PAUL KAPITÄN Русская армия
DANSIG LUDWIG FELDWEBEL Немецкая армия
MAUSBECK ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BRANDHORST CHRISTIAN WEHRMANN Немецкая армия
HORST ERNST RESERVIST Немецкая армия
KATENBRINK CHRISTIAN RESERVIST Немецкая армия
ORTMANN HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
THISSEN KARL RESERVIST Немецкая армия
ZUTELGTE HERMANN RESERVIST Немецкая армия
OBERSTE STEINHORST THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
REINTJES HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
SCHÄFER KARL RESERVIST Немецкая армия
SCHMENK JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WEILAND ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BOSCH JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
BRANDT KARL MUSKETIER Немецкая армия
BONN VON GERHARD WEHRMANN Немецкая армия
HEDRAM GUSTAV WEHRMANN Немецкая армия
MÖLLER OTTO WEHRMANN Немецкая армия
MÜHLEN JAKOB WEHRMANN Немецкая армия
RICKLING WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
SOBICH ANTON WEHRMANN Немецкая армия
SÖLTENFUSS WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
SCHMIDT ADOLF WEHRMANN Немецкая армия
MÜLLER MAX ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
RIES WILHELM ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHMITZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
TEUTSCH ADAM ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
LIESMANN FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
THELEN ALOIS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
DIEL ANTON WEHRMANN Немецкая армия
KÄHMER WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
KLOMANN JAKOB WEHRMANN Немецкая армия
SCHMITZ WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
SCHULZE KONRAD WEHRMANN Немецкая армия
WAND FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BRUCH, AUS DEM ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
CZABLINSKI JOSEF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
DRIEMEIER [DREIMEIER] WEHRMANN Немецкая армия
FISCHER WEHRMANN Немецкая армия
HENGST RESERVIST Немецкая армия
HÄNGERT RESERVIST Немецкая армия
JASBACH WEHRMANN Немецкая армия
KORSMEIER WEHRMANN Немецкая армия
KISSHEUER KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KREFT WEHRMANN Немецкая армия
MICHAEL WEHRMANN Немецкая армия
REIL RESERVIST Немецкая армия
ARNING EWALD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
FALTIN WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
KOWALLA [KOWALDA] STANISLAUS WEHRMANN Немецкая армия
WIEMERS PETER WEHRMANN Немецкая армия
BOLIBRZUCH PAUL WEHRMANN Немецкая армия
DOMHÖVER JOSEF RESERVIST Немецкая армия
HATKÄMPER HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
HAU JOSEF RESERVIST Немецкая армия
KLEFFMANN HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
KÖSTER JULIUS RESERVIST Немецкая армия
KREIKMANN DIETRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER Немецкая армия
NIEMEIER HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
NÖLKES JOHANNES WEHRMANN Немецкая армия
PISOWOTZKI AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
POLLEIS PAUL WEHRMANN Немецкая армия
QUOHS LUDWIG WEHRMANN Немецкая армия
RÖHE [LÖHE] FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
SZWED LUDWIG WEHRMANN Немецкая армия
SCHMIDT KARL RESERVIST Немецкая армия
STAMMLER FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
WEHMEYER ADOLF GEFREITER Немецкая армия
WERNICKI [WERNICKE] OTTO RESERVIST Немецкая армия
ECHTERNKAMP AUGUST RESERVIST Немецкая армия
TAMM VALENTIN WEHRMANN Немецкая армия
HINDERSMANN FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
BUCKER HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
GOTTSCHLING JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
BAMBERG WALDEMAR WEHRMANN Немецкая армия
SCHWARZ STEFAN WEHRMANN Немецкая армия
THÖLEN JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
LEYERS MATHIAS WEHRMANN Немецкая армия
HEIBROCK HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
KWIATEK FRANZ RESERVIST Немецкая армия
LISSON AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
BASTIANS ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
GRÄBENER JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
DILL ERNST WEHRMANN Немецкая армия
HEUSER [HAUSER] FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
BENTLAGE HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
LOWARTZ GOTTFRIED WEHRMANN Немецкая армия
CONRAD WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
DOERING PETER WEHRMANN Немецкая армия
KRZOSKA ROBERT WEHRMANN Немецкая армия
ZÖLZER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KRAUSE MUSKETIER Немецкая армия
REYPA JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHÖPPING WILHELM RESERVIST Немецкая армия
STRZELZICK LUDWIG WEHRMANN Немецкая армия
STASCHEWSKI FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
WEHNER GOTTFRIED LANDSTURMMANN Немецкая армия
BRUCKMANN GERHARD RESERVIST Немецкая армия
NAUMANN WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BOTHEN THEODOR Немецкая армия
HEEP MARTIN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GERWATOWSKI LUDWIG RESERVIST Немецкая армия
STOLZENFELS GUSTAV UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HERMANN ERNST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SCHRÖDER JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
WOLF ALFONS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
RICHTERS KARL GEFREITER Немецкая армия
SCHWIRKMANN JULIUS GEFREITER Немецкая армия
BUCKPESCH HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHWEINSBERG RUDOLF MUSKETIER Немецкая армия
WALLE ERNST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
EISENBERG DIETRICH WEHRMANN Немецкая армия
SÜWOLTE KASPAR GEFREITER Немецкая армия
FREYERMUTH [TREYERMUTH] GEORG Немецкая армия
HARUBILSKI THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
SCHWANKE OTTO MUSKETIER Немецкая армия
HÄUSER ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
RENSCHEL ARTHUR MUSKETIER Немецкая армия
DIERSCHKE AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
HENNOLD GUSTAV WEHRMANN Немецкая армия
SCHÄFER WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
SCHUHMACHER KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MÖLLER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
THIELKER GUSTAV KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
VEDDER ERICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
TUSKY LUDWIG MUSKETIER Немецкая армия
VOLLBACH WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
ZOCH AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
VOGT MUSKETIER Немецкая армия
OCHLER LEOPOLD LEUTNANT Немецкая армия
MÜLLER HERMANN AUGUST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KRÄCK AUGUST RESERVIST Немецкая армия
KINOWSKI MUSKETIER Немецкая армия
KROHN RESERVIST-MUSKETIER Немецкая армия
KROLBASSA [KIOLBASSA] JOSEF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KRUPPA ALEX ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
LANGE FRANZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
LEIMBERG MUSKETIER Немецкая армия
LOBECK JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
MORECK [MARECK] FRANZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
ANDRURZYK NESTOR JÄGER Австро-венгерская армия
ANDRUSZCZAK MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
BAJGER MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
ZOPPA JORDAKI RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
MYCAK MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
TRYNIUK NIKOLAUS JÄGER Австро-венгерская армия
HOWRAN MICHAEL RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
PILCH VEL CUNIAK PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
GALYGA DMYTER JÄGER Австро-венгерская армия
PYNCZUK JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
SANOTIUK JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
HOFFMANN ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
ABRANIUK GEORG JÄGER Австро-венгерская армия
GOGOMANN ALEXANDER JÄGER Австро-венгерская армия
FLEJTUTA JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
GOLDZIAK WASYL ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
GABOR SCHLOMA RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
HANDZIUK HAWRYŁO JÄGER Австро-венгерская армия
MYKIETYN JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
HARASYNIUK TYFON DANYŁO JÄGER Австро-венгерская армия
BILECKI PANTALEJ ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
CYBULSKI BASIL JÄGER Австро-венгерская армия
LUBLINIEC MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
LEONDOWSKI PAUL RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
KOROBIJ BASIL JÄGER Австро-венгерская армия
KORACZOK WASIL PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
KOPANICKI BASIL JÄGER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 42
Немецкая армия 58
Русская армия 603