Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201060-009
993
291
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony wschodniej i niewielkim prostokątnym aneksem od strony zachodniej. Prostokątna część cmentarza ogrodzona jest betonowymi i kamiennymi słupami o betonowych czterospadowych nakrywach połączonymi parami żelaznych rur. Zachodni aneks półkolisty oraz mały aneks prostokątny otoczone są pełnym murem kamiennym z betonową nakrywą. Na cmentarz prowadzą dwa ujęte w kamienne słupy wejścia, znajdujące się od północnej i od południa, pomiędzy murem półkolistego aneksu, a ogrodzeniem pozostałej części cmentarza.

Obszar cmentarza podzielony jest na dwie kwatery kamiennym murkiem z przejściem w środkowej części, flankowanym dwoma kamiennymi słupami, pomiędzy którymi znajdują się schody.

Na osi głównej rozmieszczone są trzy akcenty architektoniczne. W linii kamiennego muru, stanowiącego ogrodzenie małego prostokątnego aneksu znajduje się wysoki krzyż łaciński wykonany z kamiennych bloków z tablicą, na której widnieje inskrypcja:
„AUF DEN/ WESTGALIZISCHEN SCHLACHTENFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES/ 1916–1917/ VOM KuK MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER FDL. WOLFZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHÖFE/ DAVON IN BEREICHE DER/ K.K. BEZIRKHAUPTMANSCHAFT/ BOCHNIA 46 FRIEDHÖFE – / ERBAUT WORDEN."

Kolejny akcent architektoniczny to usytuowana w środku dużej prostokątnej kwatery kamienna ściana pomnikowa z bocznymi uskokami i wmurowaną marmurową tablicą z napisem: „IN DIE/ UNSTERBLICHKEIT/ FÜHRT DAS TOR/ DES TODES/ DIE TREUEN".

Trzeci akcent architektoniczny cmentarza znajduje się na okrągłym, kamiennym tarasie w obrębie półkolistej kwatery. Ma formę kamiennego prostopadłościennego pomnika zwieńczonego ostrosłupem z krzyżem łacińskim na szczycie. W niszach na ścianach monumentu znajdują żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

W obrębie cmentarza znajdują się nagrobki w formie:
– dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– mniejszych betonowych stel z zamontowanymi na płaszczyźnie krzyżami maltańskimi,
– osadzonych na betonowych cokołach żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich i dwuramiennych,
– kutych krzyży łacińskich i dwuramiennych na betonowych cokołach.

Groby mają układ nieregularny. Zbiorowe mogiły razem z pomnikiem w półkolistej kwaterze układają się w krzyż maltański.

W 56 grobach zbiorowych i 19 pojedynczych pochowano 96 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 291 z armii niemieckiej i 606 z armii rosyjskiej, poległych w walkach w listopadzie i grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 205-211, (wykaz pochowanych pierwotny) , 343 (plan), 829-879 (plan i wykaz pochowanych ostateczny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 358-359.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 141-149.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 335-336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 78.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
UGNOW [RUGNOWA] SERGEJ Armia rosyjska
BOCKSTEGER HUBERT UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BERG, VAN DE HEKTOR [PETER] WEHRMANN Armia niemiecka
LEHNEN NIKOLAUS WEHRMANN Armia niemiecka
WESTERHEIDE HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
HESSE WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
HOLTSCHNEIDER HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
LANGE FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
ZECKEBAND [LECKEBAND] FRIEDRICH FELDWEBEL Armia niemiecka
KÖRING HUBERT RESERVIST Armia niemiecka
SWIRTZINSKI JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHAMP FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
VOGELSÄNGER WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
SKRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
PIRSCHEL ALBERT WEHRMANN Armia niemiecka
HAHN FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
POSTLER GEFREITER Armia niemiecka
BECKER WEHRMANN Armia niemiecka
GEISSLER WEHRMANN Armia niemiecka
SAMDEJ SIMON JÄGER Armia austro-węgierska
BIRO LADISLAUS UNTERJÄGER TITULAR-ZUGFÜHRER Armia austro-węgierska
MAKSYMIUK NIKOLAUS RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
PITYLAK JOHANN RESERVIST PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
TYMCZUK BASIL JÄGER Armia austro-węgierska
MOROSZY JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia austro-węgierska
MASNYK PAUL JÄGER Armia austro-węgierska
KOZAK WASYL UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
JACEJKO ANDREJ PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
KUBASIEWICZ JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
MOSKALUK ONUFRY JÄGER Armia austro-węgierska
MAKARUK STEFAN JÄGER Armia austro-węgierska
TUN PROKOP JÄGER Armia austro-węgierska
ZARSKI STEFAN JÄGER Armia austro-węgierska
BABY [BABIJ] MICHAEL RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
MUDRYKOWSKI ALEXANDER JÄGER Armia austro-węgierska
PRONYCZ DANYLO JÄGER Armia austro-węgierska
NALDORNAK BASIL JÄGER Armia austro-węgierska
ZUBKOW IWAN RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
SCHULDES FERDINAND RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
DANYLUK HRYHOR RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
KULYNYCZ MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
KORACZUK [KOZUCZOK] MICHAEL KORPORAL [ERSATZ JÄGER] Armia austro-węgierska
BETTE FRITZ GEFREITER Armia niemiecka
EGGERT PAUL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
LINNEMANN JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
HAUFF FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
GROSSMANN MORITZ Armia niemiecka
LEHNEN JOHANN GEFREITER Armia niemiecka
OLAS IGNATZ RESERVIST Armia niemiecka
PLUM HUGO WEHRMANN Armia niemiecka
SUMOWSKI JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
WISNIEWSKI JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
LEN WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
KÖNIG WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
IFLAND WILHELM ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
PEUSER ERNST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WALKOWIAK FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WIESCHER HUGO WEHRMANN Armia niemiecka
KLOPPERT WEHRMANN Armia niemiecka
UEBBER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WOŹNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
GUDDAT PAUL GEFREITER Armia niemiecka
SCHMIDT MUSKETIER Armia niemiecka
TADASZAK MUSKETIER Armia niemiecka
WEISS EUGEN RESERVIST Armia niemiecka
WIETRICHOWSKI MUSKETIER Armia niemiecka
HOPP FRIEDRICH WEHRMANN Armia niemiecka
ALBRECHT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BOCZNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BICKER [BICKERT] HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
BLOCK AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
BEHRING HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
DREYER AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
EGGERSMANN ARNOLD RESERVIST Armia niemiecka
FLORACK FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
GRÖNE HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
HEITBRINK GUSTAV RESERVIST Armia niemiecka
HENSICK ERNST RESERVIST Armia niemiecka
HELMSTETTER LUDWIG WEHRMANN Armia niemiecka
IMHOF JAKOB ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KOCH ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
KÖNIG WALTER RESERVIST Armia niemiecka
LAUF FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
LEDEBRINK AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
LIESS KARL RESERVIST Armia niemiecka
LÖHMANN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MEIER II WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
NIESENHAUS KARL ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
PRIES ADOLF RESERVITZ Armia niemiecka
PAMPE I ANTON Armia niemiecka
SUNDERMANN HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
SCHULTE I HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
STYPERECK JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
STUCKE KARL RESERVIST Armia niemiecka
STINN THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
STEFANSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WORTMANN HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
WERTH DIETRICH KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
WEIMANN WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
WELGE KARL MUSKETIER Armia niemiecka
BRAUN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BECKER FRITZ GEFREITER Armia niemiecka
BRADO OTTO WEHRMANN Armia niemiecka
FUHRMANN FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
HEIDRICH WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
HEMMINGHAUS HEINRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HILKER WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
JUDAS JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
KNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KORTHANKE FRIEDRICH WEHRMANN Armia niemiecka
KÜHN HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
KRAMBRICH HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
RZEZNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHITEK OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
SZUMSKI ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SPIELMANN WEHRMANN Armia niemiecka
SCHULTZ RESERVIST Armia niemiecka
MOCHNACKI MIRON LEUTNANT Armia austro-węgierska
FRIEDRICH KARL REGIMENTARZT Armia austro-węgierska
FLEISCHMANN SÁNDOR LEUTNANT Armia austro-węgierska
DANSIG LUDWIG FELDWEBEL Armia niemiecka
MAUSBECK ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BRANDHORST CHRISTIAN WEHRMANN Armia niemiecka
HORST ERNST RESERVIST Armia niemiecka
KATENBRINK CHRISTIAN RESERVIST Armia niemiecka
ORTMANN HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
THISSEN KARL RESERVIST Armia niemiecka
ZUTELGTE HERMANN RESERVIST Armia niemiecka
OBERSTE STEINHORST THEODOR WEHRMANN Armia niemiecka
REINTJES HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
SCHÄFER KARL RESERVIST Armia niemiecka
SCHMENK JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WEILAND ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BOSCH JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
BRANDT KARL MUSKETIER Armia niemiecka
BONN VON GERHARD WEHRMANN Armia niemiecka
HEDRAM GUSTAV WEHRMANN Armia niemiecka
MÖLLER OTTO WEHRMANN Armia niemiecka
MÜHLEN JAKOB WEHRMANN Armia niemiecka
RICKLING WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
SOBICH ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
SÖLTENFUSS WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
SCHMIDT ADOLF WEHRMANN Armia niemiecka
MÜLLER MAX ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
RIES WILHELM ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHMITZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
TEUTSCH ADAM ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
LIESMANN FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
THELEN ALOIS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
DIEL ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
KÄHMER WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
KLOMANN JAKOB WEHRMANN Armia niemiecka
SCHMITZ WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
SCHULZE KONRAD WEHRMANN Armia niemiecka
WAND FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BRUCH, AUS DEM ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
CZABLINSKI JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
DRIEMEIER [DREIMEIER] WEHRMANN Armia niemiecka
FISCHER WEHRMANN Armia niemiecka
HENGST RESERVIST Armia niemiecka
HÄNGERT RESERVIST Armia niemiecka
JASBACH WEHRMANN Armia niemiecka
KORSMEIER WEHRMANN Armia niemiecka
KISSHEUER KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
KREFT WEHRMANN Armia niemiecka
MICHAEL WEHRMANN Armia niemiecka
REIL RESERVIST Armia niemiecka
ARNING EWALD UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
FALTIN WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
KOWALLA [KOWALDA] STANISLAUS WEHRMANN Armia niemiecka
WIEMERS PETER WEHRMANN Armia niemiecka
BOLIBRZUCH PAUL WEHRMANN Armia niemiecka
DOMHÖVER JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
HATKÄMPER HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
HAU JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
KLEFFMANN HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
KÖSTER JULIUS RESERVIST Armia niemiecka
KREIKMANN DIETRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER Armia niemiecka
NIEMEIER HEINRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
NÖLKES JOHANNES WEHRMANN Armia niemiecka
PISOWOTZKI AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
POLLEIS PAUL WEHRMANN Armia niemiecka
QUOHS LUDWIG WEHRMANN Armia niemiecka
RÖHE [LÖHE] FRIEDRICH WEHRMANN Armia niemiecka
SZWED LUDWIG WEHRMANN Armia niemiecka
SCHMIDT KARL RESERVIST Armia niemiecka
STAMMLER FRIEDRICH RESERVIST Armia niemiecka
WEHMEYER ADOLF GEFREITER Armia niemiecka
WERNICKI [WERNICKE] OTTO RESERVIST Armia niemiecka
ECHTERNKAMP AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
TAMM VALENTIN WEHRMANN Armia niemiecka
HINDERSMANN FRIEDRICH WEHRMANN Armia niemiecka
BUCKER HERMANN WEHRMANN Armia niemiecka
GOTTSCHLING JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
BAMBERG WALDEMAR WEHRMANN Armia niemiecka
SCHWARZ STEFAN WEHRMANN Armia niemiecka
THÖLEN JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
LEYERS MATHIAS WEHRMANN Armia niemiecka
HEIBROCK HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
KWIATEK FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
LISSON AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
BASTIANS ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
GRÄBENER JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
DILL ERNST WEHRMANN Armia niemiecka
HEUSER [HAUSER] FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
BENTLAGE HERMANN WEHRMANN Armia niemiecka
LOWARTZ GOTTFRIED WEHRMANN Armia niemiecka
CONRAD WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
DOERING PETER WEHRMANN Armia niemiecka
KRZOSKA ROBERT WEHRMANN Armia niemiecka
ZÖLZER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KRAUSE MUSKETIER Armia niemiecka
REYPA JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHÖPPING WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
STRZELZICK LUDWIG WEHRMANN Armia niemiecka
STASCHEWSKI FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
WEHNER GOTTFRIED LANDSTURMMANN Armia niemiecka
BRUCKMANN GERHARD RESERVIST Armia niemiecka
NAUMANN WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BOTHEN THEODOR Armia niemiecka
HEEP MARTIN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
GERWATOWSKI LUDWIG RESERVIST Armia niemiecka
STOLZENFELS GUSTAV UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HERMANN ERNST UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
SCHRÖDER JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
WOLF ALFONS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
RICHTERS KARL GEFREITER Armia niemiecka
SCHWIRKMANN JULIUS GEFREITER Armia niemiecka
BUCKPESCH HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHWEINSBERG RUDOLF MUSKETIER Armia niemiecka
WALLE ERNST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
EISENBERG DIETRICH WEHRMANN Armia niemiecka
SÜWOLTE KASPAR GEFREITER Armia niemiecka
FREYERMUTH [TREYERMUTH] GEORG Armia niemiecka
HARUBILSKI THEODOR WEHRMANN Armia niemiecka
SCHWANKE OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
HÄUSER ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
RENSCHEL ARTHUR MUSKETIER Armia niemiecka
DIERSCHKE AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
HENNOLD GUSTAV WEHRMANN Armia niemiecka
SCHÄFER WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
SCHUHMACHER KARL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MÖLLER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
THIELKER GUSTAV KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
VEDDER ERICH KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
TUSKY LUDWIG MUSKETIER Armia niemiecka
VOLLBACH WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
ZOCH AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
VOGT MUSKETIER Armia niemiecka
OCHLER LEOPOLD LEUTNANT Armia niemiecka
MÜLLER HERMANN AUGUST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KRÄCK AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
KINOWSKI MUSKETIER Armia niemiecka
KROHN RESERVIST-MUSKETIER Armia niemiecka
KROLBASSA [KIOLBASSA] JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KRUPPA ALEX ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
LANGE FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
LEIMBERG MUSKETIER Armia niemiecka
LOBECK JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
MORECK [MARECK] FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
ANDRURZYK NESTOR JÄGER Armia austro-węgierska
ANDRUSZCZAK MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
BAJGER MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
ZOPPA JORDAKI RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
MYCAK MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
TRYNIUK NIKOLAUS JÄGER Armia austro-węgierska
HOWRAN MICHAEL RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
PILCH VEL CUNIAK PAUL JÄGER Armia austro-węgierska
GALYGA DMYTER JÄGER Armia austro-węgierska
PYNCZUK JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
SANOTIUK JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
HOFFMANN ANTON JÄGER Armia austro-węgierska
ABRANIUK GEORG JÄGER Armia austro-węgierska
GOGOMANN ALEXANDER JÄGER Armia austro-węgierska
FLEJTUTA JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
GOLDZIAK WASYL ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
GABOR SCHLOMA RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
HANDZIUK HAWRYŁO JÄGER Armia austro-węgierska
MYKIETYN JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
HARASYNIUK TYFON DANYŁO JÄGER Armia austro-węgierska
BILECKI PANTALEJ ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
CYBULSKI BASIL JÄGER Armia austro-węgierska
LUBLINIEC MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
LEONDOWSKI PAUL RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
KOROBIJ BASIL JÄGER Armia austro-węgierska
KORACZOK WASIL PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
KOPANICKI BASIL JÄGER Armia austro-węgierska
DUBINSKI MICHAEL FÄHNRICH Armia rosyjska
JERMOLAJEW PAUL NIKOLAJEWICZ HAUPTMANN Armia rosyjska
SCHUMAKOW ALEXEI IWANOWICZ HAUPTMANN Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 42
Armia niemiecka 58
Armia rosyjska 602