Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201080-007
31
13
Obiekt figurujący w ewidencji austriackiej jako cmentarz wojenny nr 309 Trzciana składa się z dwóch kwater. Druga kwatera znajduje się w wyżej położonej części cmentarza parafialnego, przy jego północno-zachodnim ogrodzeniu Założona jest na planie prostokąta i otoczona ogrodzeniem z betonowych zwężających się ku górze betonowych słupów, nakrytych półkulą,  które są ustawione na podmurówce i połączone żelaznymi rurami. Otwarte wejście znajduje się od strony południowo-zachodniej.


Główny element kwatery to ściana pomnikowa, podwyższona i zakończona dwuspadowo w środkowej części z żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego i wmurowaną tablicą inskrypcyjną z napisem w języku niemieckim:

„AUS DEM GRAUEN/ ALLTAG SIND WIR/ GEKOMMEN – UND/ ÜBER DIE SCHWELLE/ DES LEBENS HINAUS/ GEGANGEN – MIT/ LORBEER GE = / KRONTEN STIRNEN“

W kwaterze znajduje dziewięć nagrobków w formie osadzonych w betonowych cokołach krzyży z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion z owalną tabliczką oraz jedna betonowa, zakończona trójkątnie stela z żeliwną tablicą z danymi pochowanych.

Pochowano tu 15 żołnierzy z armii niemieckiej i 16 z armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 196, 345, 1343-1355 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 368.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 147-148
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 80.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
HAGEDORN THEODOR LEUTNANT Deutsche Armee
PISCHEL OTTO OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
KREY HEINRICH LEUTNANT Deutsche Armee
LICHARZYK [LICHARCZYK] LUDWIG FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
PAPE HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
OST JAKOB HAUPTMANN Deutsche Armee
HARMS FELDWEBEL LEUTNANT Deutsche Armee
MAURMANN VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
DAAS [PAAS] JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
BAUM AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
LEHMANN EMIL GEFREITER Deutsche Armee
LÖHMANN OTTO PIONIER Deutsche Armee
SCHULZ ERNST PIONIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 15
Deutsche Armee 3