Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201080-007
31
13
Obiekt figurujący w ewidencji austriackiej jako cmentarz wojenny nr 309 Trzciana składa się z dwóch kwater. Druga kwatera znajduje się w wyżej położonej części cmentarza parafialnego, przy jego północno-zachodnim ogrodzeniu Założona jest na planie prostokąta i otoczona ogrodzeniem z betonowych zwężających się ku górze betonowych słupów, nakrytych półkulą,  które są ustawione na podmurówce i połączone żelaznymi rurami. Otwarte wejście znajduje się od strony południowo-zachodniej.


Główny element kwatery to ściana pomnikowa, podwyższona i zakończona dwuspadowo w środkowej części z żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego i wmurowaną tablicą inskrypcyjną z napisem w języku niemieckim:

„AUS DEM GRAUEN/ ALLTAG SIND WIR/ GEKOMMEN – UND/ ÜBER DIE SCHWELLE/ DES LEBENS HINAUS/ GEGANGEN – MIT/ LORBEER GE = / KRONTEN STIRNEN“

W kwaterze znajduje dziewięć nagrobków w formie osadzonych w betonowych cokołach krzyży z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion z owalną tabliczką oraz jedna betonowa, zakończona trójkątnie stela z żeliwną tablicą z danymi pochowanych.

Pochowano tu 15 żołnierzy z armii niemieckiej i 16 z armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 196, 345, 1343-1355 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 368.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 147-148
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 80.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
HAGEDORN THEODOR LEUTNANT Немецкая армия
PISCHEL OTTO OFFIZIER STELLVERTRETER Немецкая армия
KREY HEINRICH LEUTNANT Немецкая армия
LICHARZYK [LICHARCZYK] LUDWIG FÄHNRICH Австро-венгерская армия
PAPE HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
OST JAKOB HAUPTMANN Немецкая армия
HARMS FELDWEBEL LEUTNANT Немецкая армия
MAURMANN VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
DAAS [PAAS] JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
BAUM AUGUST RESERVIST Немецкая армия
LEHMANN EMIL GEFREITER Немецкая армия
LÖHMANN OTTO PIONIER Немецкая армия
SCHULZ ERNST PIONIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 15
Немецкая армия 3