Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219030-002
52
49
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupów na podmurówce połączonych przęsłami z płaskownika z motywem odznaczenia wojskowego i tarczy. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką.

Główny element cmentarza stanowi wysoki betonowy postument nakryty płytą, zwieńczony masywnym betonowym krzyżem łacińskim, na którym umieszczony jest metalowy emblemat w formie odznaki 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Na krzyżu umieszczona jest tablica z napisem z wyobrażeniem orła wojskowego i napisem: „ŻOŁNIERZOM WP/ 5 PUŁKU/ STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM/ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 10 WRZEŚNIA 1939 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".

Na postumencie pod krzyżem umieszczona jest tablica, na której znajduje metalowy emblemat przedstawiający odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz napis: ŻOŁNIERZOM 5 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY/ WRZESIEŃ 1939/ kpt. SZYMAŃSKI EDWARD dowódca 3 komp. CKM/ st. sierż. PAPRZYCKI STANISŁAW / strz. MACIĄG STANISŁAW/ ppor. rez. DANCZAK STEFAN/ strz. MAJOCH JAN/ ppor. rez. WRÓBLEWSKI JAN/ strz. MIKRUT STANISŁAW/ plut. MRYC JAN/ strz. MYTNIK JAN/ plut. HARMATA JAN/ strz. OCZKOWICZ JULIAN/ plut. ROJKOWSKI JÓZEF/ strz. ORDON STANISŁAW/ kpr. DANKOWSKI STEFAN/ strz. PTAK JÓZEF/ kpr. DRUŻKOWSKI STEFAN 2 pp KOP/ strz. PYŚ EDWARD/ kpr. KRAS STEFAN/ strz. ROSIEK JÓZEF/ kpr. SITARSKI WOJCIECH/ strz. SANOK JÓZEF/ kpr. SZARY STANISŁAW/ strz. SPADŁO WACŁAW/ st. strz. BUDZ ANTONI/ strz. SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW/ strz. ADAMCZYK JAN strz. SZPAK KAROL/ strz. ADAMKIEWICZ BOLESŁAW strz. WILK WŁADYSŁAW/ strz. ADAMIK WŁADYSŁAW strz. RYBA KAZIMIERZ/ strz. DAMON JÓZEF strz. SMOTRYCKI PIOTR/ strz. DOKTORCZYK JAN strz. SURDEL FRANCISZEK/ strz. FIGIEL JÓZEF strz. SZERMON CHAIM/ strz. GROSZEK IGNACY strz. TABAKA JAN/ STRZ. HOŁNI WŁADYSŁAW strz. WOŹNY EUGENIUSZ/ strz. JANECZKO KAROL NN ŁAPSZYCKI STANISŁAW/ strz. KASPERKIEWICZ JÓZEF/ Inż. DACZYŃSKI ADAM/ strz. KOTZ TEODOR SPRĘŻYNA NN/ strz. KULA MARCEL SKIERNOWICZ NN/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ GMINA KŁAJ/ ŻOŁNIERZE 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ NADLEŚNICTWO NIEPOŁOMICE”.

Po obu stronach alejki umieszczone są prostokątne betonowe obramowania z ustawionym betonowym krzyżem łacińskim z metalowym emblematem przedstawiającym odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich.

W czasie walk pod Wiśniową III batalion 5 Pułku Strzelców Podhalańskich (podporządkowany dowództwu 156 rezerwowego pp) stracił łączność z głównymi siłami Armii „Kraków”. Rankiem 9 września 1939 r. dotarł na skraj Puszczy Niepołomickiej i zatrzymał się na odpoczynek w uroczysku Osikówka. Tam został zaatakowany przez przeważające siły niemieckie, powiadomione przez pracownika tartaku.

Na placu boju pozostało 56 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Większość została pochowana w zbiorowym grobie w uroczysku Osikówka, który stał się zaczątkiem późniejszego cmentarza. Szczątki czterech poległych żołnierzy z ubezpieczenia spoczęły na cmentarzu parafialnym w Cikowicach. Na założony w Puszczy cmentarz wojenny przeniesiono szczątki 5 żołnierzy z jednej mogiły zbiorowej i jednej pojedynczej ekshumowane 21 czerwca 1958 r. oraz szczątki ekshumowane 14 listopada 1959 r. z dwóch mogił pojedynczych zlokalizowanych działach leśnych nr 170 i 171.

Urządzenie cmentarza powstało w 1958 r. W 1996 r. wykonano nowe metalowe ogrodzenie w miejsce drewnianego. W 2008 r. odczyszczono pomnik, krzyże, odmalowano metalowe przęsła, wykonano renowację elementów betonowych. Między 2014 a 2019 r. wykonano nową tablicę na pomniku głównym.
  • D. Golik, D. Pstuś, Wrześniowy szlak 156 Pułku Piechoty. Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • J. Kucybała, Osikówka, Ostatnia bitwa podhalańczyków, Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, Wykaz poległych na terenie gminy Kłaj z zasobu PCK Oddział w Bochni.
  • Parafia pw. Antoniego Padewskiego w Cikowicach, Wykaz poległych w czasie II wojny światowej [w tym odpis listy żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. sporządzonej przez siostrę PCK Stanisławę Czubak z Kłaja] z 1977 r. sporządzony przez ks. proboszcza K. Gogolę.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SZYMAŃSKI EDWARD KAPITAN Polnische Armee
SANOK JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
ADAMKIEWICZ BOLESŁAW STRZELEC Polnische Armee
HOŁNI WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
MRYC JAN PLUTONOWY Polnische Armee
ADAMIK WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
GROSZEK IGNACY STRZELEC Polnische Armee
MIKRUT STANISŁAW STRZELEC Polnische Armee
WRÓBLEWSKI JAN PODPORUCZNIK REZERWY Polnische Armee
SPADŁO WACŁAW STRZELEC Polnische Armee
BUDZ [BUC] ANTONI STARSZY STRZELEC Polnische Armee
SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
SZPAK KAROL STRZELEC Polnische Armee
PYŚ EDWARD STRZELEC Polnische Armee
DAŃCZAK STEFAN PODPORUCZNIK REZERWY Polnische Armee
WILK WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
SITARSKI WOJCIECH KAPRAL [STRZELEC Z CENZUSEM] Polnische Armee
RYBA KAZIMIERZ STRZELEC Polnische Armee
FIGIEL JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
DOKTORCZYK JAN STRZELEC Polnische Armee
JANECZKO KAROL STRZELEC Polnische Armee
SURDEL FRANCISZEK STRZELEC Polnische Armee
DANKOWSKI STEFAN KAPRAL Polnische Armee
ORDON STANISŁAW STRZELEC Polnische Armee
OCZKOWICZ JULIAN STRZELEC Polnische Armee
KASPERKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
ROJKOWSKI JÓZEF PLUTONOWY Polnische Armee
ROSIEK JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
DAMON [DOMOŃ] JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
WOŹNY EUGENIUSZ STRZELEC Polnische Armee
SMOTRYCKI [SMOTRZYCKI] PIOTR STRZELEC Polnische Armee
MACIĄG STANISŁAW STRZELEC Polnische Armee
PAPRZYCKI [PAPRYCKI] STANISŁAW STARSZY SIERŻANT Polnische Armee
MAJOCH JAN STRZELEC Polnische Armee
KRAS STEFAN KAPRAL Polnische Armee
MYTNIK JAN STRZELEC Polnische Armee
SZERMON CHAIM STRZELEC Polnische Armee
SZARY STANISŁAW KAPRAL Polnische Armee
HARMATA JAN PLUTONOWY Polnische Armee
KULA MARCEL STRZELEC Polnische Armee
TABAKA JAN STRZELEC Polnische Armee
DACZYŃSKI ADAM Polnische Armee
PTAK JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
ADAMCZYK JAN STRZELEC Polnische Armee
SPRĘŻYNA Polnische Armee
SKIERNOWICZ Polnische Armee
DRUŻKOWSKI [DRUSZKOWSKI] STEFAN KAPRAL Polnische Armee
KOTZ TEODOR STRZELEC Polnische Armee
ŁAPSZYCKI STANISŁAW Polnische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Armee 3